Rezultati ispita održanog 18.4.’19. godine – prof. dr Kadrija Hasanović

EU BD

N.predmet

Instrumentalne metode

 

 

 

 

 

broj  Indexa

Prisutstvo   pre   davanjim (0-10) a             Seminarski rad

(10-20)

Kolokviji

i druge aktiv

(10-20)

 

 

Završni ispit održan 18.4.’19.

 

 

Ukupno br. bodova

 

Konačna  ocjena

022/15-FA    

20

 

15

 

36

 

71

 

7

 N.predmet: Farmaceutska hemija i biohemija  

037/14-FA

   

20

 

15

 

36

 

71

 

7

Npomena:  Upis ocjena u PRIJAVU i INDEKS  zakazujem , 16.5.’19. god. U 10h  i 45 minuta                                                                                                                                    Predmetni nastavnik:

Dr.Sci. K.Hasanović

Translate »