Rezultati ispita – Krivično procesno pravo


021/14-FO – usmeni

003/14-OP – nezadovoljava

049/15-OP – usmeni

005/14-BP – nezadovoljava

018/14-OP – usmeni

Usmeni ispit 04.05.2017. godine u 13:00h