Rezultati ispita – Krivično pravo I i II ciklus


 1. 005/14-BP – 5
 2. 006/14-FO – 5
 3. 014/15-BP – 5
 4. 047/15-OP – 6
 5. 070/15-OP – 6
 6. 054/15-OP – 5
 7. 071/15-OP – 6
 8. 055/15-OP – 6
 9. 033/15-BP – 5
 10. 008/15-FO – 5
 11. 062/15-OP -5
 12. 017/15-FO – 5
 13. 012/15-FO – 5
 14. 044/15 – FO – 5

II Ciklus

 1. 001/16-MrP – 5