Rezultati ispita – katedra za matematiku


REZULTATI ISPITA IZ

ANALITIČKA GEOMETRIJA

POLOŽILI PISMENI

 1. 076/16 MF 25B\\
 2. 047/16 MF 0B\\

MATEMATIKA II

POLOŽILI PISMENI

 1. 002/16 GHT 83B\\
 2. 009/16 GGE 59B\\
 3. 001/16 GRO 57B\\
 4. 003/16 GGE 30B\\
 5. 005/16 GRO 78B\\
 6. 015/16 GHT 20B\\
 7. 004/16 GGE 43B\\
 8. 006/16 GHT 5B\\
 9. 036/15 MF 5B\\
 10. 031/16 GRO 66B\\
 11. 023/16 GRO 68B\\
 12. 013/16 GGE 55B\\

Usmeni dio ispita će se održati u utorak 25.7.2017. god u 15 30 h

Katedra za matematiku

Brčko, 19.7.2017. god