Rezultati ispita – doc. dr Zoran Petrović


Ginekologija i porodništvo

  1. 092/15-ST – 6

Osnovi patologije u fizikalnoj terapiji

  1. 010/17-FT – 6
  2. 067/16-FT – 6
  3. 043/16-FT – 6

Ergonomija i medicina rada

  1. 077/13-FT – 6