Rezultati ispita – Biologija sa humanom genetikom

1.022/17-RA          BROJ BODOVA =57           OCJENA  =  6 (ŠEST)
2.004/17-FT          BROJ BODOVA =56           OCJENA  =  6(ŠEST)
3.005/17-FA          BROJ BODOVA =58           OCJENA  = 6(ŠEST)
4.006/17-FT          BROJ BODOVA =50           OCJENA  = 5 (PET)
5.025/17- FT         BROJ BODOVA = 93           OCJENA  = 9 (DEVET)
6.006/16-RA        BROJ BODOVA =32            OCJENA =5 (PET)
7.035/16-S            BROJ BODOVA                    5 (PET)
UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 25.9.2018. NAKON ISPITA.
U BRČKOM, 11.9.2017.