PROFESORI EVROPSKOG UNIVERZITETA BRČKO DISTRIKT I EVROPSKOG UNIVERZITETA „KALLOS“ TUZLA UČESTVOVALI NA NAUČNOM SKUPU INSTITUTA ZA SRPSKU KULTURU PRIŠTINA-LEPOSAVIĆ

Profesori Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla Akademik prof.dr Nedeljko Stanković i doc.dr Albina Abidović učestvovali su na naučnom skupu Nova Baština u izdanju Instituta za Srpsku kulturu Priština- Leposavići.

Najnovija četrdeset treća sveska „Baštine“ obrađuje teme iz osam oblasti, a najaktuelnija među njima obrađuje uzroke, posljedice i tumačenja na Veliki rat 1914- 1918, ove godine kada se obilježava stogodišnjica Prvog svjetskog rata.

Novi časopis „Baštine“ ima po jednu temu iz istorije i kulture, istorije umjetnosti, etinologije i muzikologije. Možda najinteresantnija obrada je iz oblasti politologije autora Akademik prof.dr Nedeljko Stanković i doc.dr Albina Abidović „Veliki rat 1914 -1918, uzroci, posljedice i tumačenja“.

Ova tema poklapa se i sa stogodišnjicom obilježavanja Velikog rata, pa su viđenja tog perioda veoma značajna iz različitih izvora.

Autori ovoga rada su profesori sa Evropskog univerziteta Brčko distrikta i Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, oslikali su uzroke i posljedice Velikog rata. Postoje različiti pristupi i odnosi što je u osnovi određeno pripadnošću određenim teorijsko-političkim paradigmama i interesima određenih pojedinaca, grupa i država.

Translate »