Prof. dr Zvezdan Stojanović


 • Prof. dr Zvezdan Stojanović, vanredni profesor
 • Rođen 29.11.1970. Puračić, BiH
 • Završen fakultet : FTN, Novi Sad
 • Magistratura : FTN, Novi SadTema : Prelazak na potpunu IP arhitekturu u mrežama sledeće generacije
 • Doktorat : Slobomir P UniverzitetTema: Dimenzionisanje IP mreže za Internet telefoniju

Biografija

Rođen je u Puračiću, opština Lukavac 29.11.1970. Od svoje sedme godine živi u Tuzli. Završio je srednju elektrotehničku školu, smijer „automatika i računarska tehnika“. Studije počinje na ETF-u Tuzla, nastavlja na FTN-u u Novom Sadu, gdje je završio i osnovne i magistarske studije. Magistrirao je na temu „Prelazak na potpunu IP arhitekturu u mrežama sledeće generacije“. Doktorirao je na Slobomir P Univeritetu u Bijeljini na temu „Dimenzionisanje IP mreže za Internet telefoniju“. Na Slobomir P Univerzitetu je radio od 2005 god. kao asistent, viši asistent i profesor na predmetima „Internet tehnologije“, „Elektronsko poslovanje“ i „Mobilne i bežične komunikacije“. Na Evropskom Univerzitetu radi na predmetima „Internet“, „Uvod u veb“, „Internet tehnologije“, „Informacione tehnologije“, „Elektronsko poslovanje“ i „Nove IKT“.

Bibliografija

Monografije

 • Knjiga: Z.Stojanovic, „Arhitektura, protokoli i servisi Interneta“, Evropski Univerzitet, Brčko distrikt, ISBN: 978-99976-605-9-6, str 222, 2015.

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

 • Knjiga: Z.Stojanović, „Elektronsko poslovanje“, Slobomir P Univerzitet, ISBN:978-99955-54-09-5, str 434, 2014

Naučni radovi

·          Radovi u časopisima:1.        Z.Stojanović, D. Savić, „Aplikacije m-poslovanja“, časopis Tehnika, vol 69, No5, pp 870-879, okobar, 2015, Beograd, Srbija (M52).

2.        Z.Stojanović, „Od e-uprave ka m-upravi“, Evropska Revija, vol, No1, pp 41-54, 2015, Evropski univerzitet Brčko.

3.        Z.Stojanovic, D.Savić, „Broadband in the Access Network: Comparison Situation in the EU and BiH“, International Journal of Soft Computer and Engineering, vol 5, No3, juli 2015, pp 18-23, ISSN 2231-2307 Indija.

4.        Z.Stojanovic, „Formiranje paketa servisa kao način zadržavanja postojećih korisnika i povećanja ARPU-a na tržištu Bosne i Hercegovine“, časopis InfoM, Vol 52, decembar 2014, UDC 621.39:04.738, Beograd, Srbija, (M52)

5.        Z.Stojanovic, “Bundling in the Area of the Telecommunications in Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Computer Science and Telecommunications. Septembar, vol 5, No 10, oktobar 2014, pp 15-19, ISSN 2047-3338, London, Engleska.

6.        Z.Stojanovic and Đ.Babić, „Bandwidth Calculation for VoIP Network Based on PSTN Statistical Model“, Facta Universitatis, vol 23, No 21, april 2010, pp 73-88, ISSN 0353-3670, Niš, Srbija, (M24)

7.        Z.Stojanović, “Perspective of e-business in Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, vol 5, No8, avgust 2014, pp 596-602, ISSN 2079-8407 Kanada.

8.        Z.Stojanovic, “Forming Packages of the Services as a Way for Keeping Existing Users and for Increasing ARPU”, International Journal of Computer Science&Engineering Technology, vol 5 No9, septembar 2014, pp 918-923, ISSN: 2229-3345Indija.

9.        Z.Stojanović, „Mobilno poslovanje kao globalni trend“, sekcija Informaciono društvo, Megatrend revija vol 11, No2, pp 235-254 2014 god, Beograd, Srbija, (M51)

10.     Z.Stojanović, „Od klasičnog ka elektronskom poslovanju, časopis Tehnika vol. 68, No4, avgust 2014, pp 694-698, ISSN 1820-3159, Beograd, Srbija, (M52)

11.     Z.Stojanović i B.Jokić, „Arhitektura mreže za realizaciju triple play-a“, Tehnika, vol. 67, No1, februar 2013, pp 103-110, Beograd, Srbija, (M52)

12.     Z.Stojanović, „Osnovni elementi arhitekture televizije zasnovane na Internet protokolu (IPTV), Tehnika, vol 66, No 3, jun 2012, pp 426-431, Beograd, Srbija, (M52)

13.     Z.Stojanović, „TRIP, CTRIP i ENUM protokoli“, Telekomunikacije, vol 50, No 2, decembar 2005, pp 34-44, Beograd, Srbija, (M52)

14.     Z.Stojanović, „Mjesto VoIP-a u UMTS-release 5 mobilnoj mreži“, Telekomunikacije, vol 49, No2, decembar 2004, pp 61-72, Beograd, Srbija (M52)

Naučni skupovi, konferencije

  • Konferencije:
  1. Stojanovic, „Modelling Internet traffic in Access and Backbone Network“, XVI International Scientific Conference UNITECH’2016, Gabrovo, Bulgaria, November 2016, vol 1, pp 57-64 (M33).
  2. Kurtović, Z.Stojanovic, „Impact of Social Media“, XVI International Scientific Conference UNITECH’2016, Gabrovo, Bulgaria, November 2016, vol2, pp 81-85 (M33).
  3. Stojanović i B.Jokić, „Kvalitet servisa kod mreže za realizaciju triple play-a“, 20ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2012, pp 269-272, (M33).
  4. Stojanovic and S Jovanović, „IPTV in the M:TEL network“, 19ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2011 pp. 250-253, (M33).
  5. Stojanović and Đ. Babić, „Traffic engineering for VoIP network based on PSTN statistical models“, 9th IEEE International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services, TELSIKS, Niš, Srbija, 2009., pp. 564-568, (M33).
  6. Stojanović, B.Jokić, „Uvođenje QoS-a u integrisano mrežno okruženje operatera“, 12ti međunarodni stručni Simpozijum INFOTEH, Jahorina, 2012, (M33).
  7. Stojanovic, B.Jokić i S.Jovanović, „Triple Play u mreži M:TEL-a“, 56 konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu fiziku, ETRAN, 2012, pp TE2.6-1-5.
  8. Jovanović i Z.Stojanović, „Faktori koji utiču na performanse IPTV-a kao i načini za otklanjanje njihovog neželjenog uticaja“, 11ti međunarodni stručni Simpozijum INFOTEH, Jahorina, 2012, pp 307-310.
  9. Milošević, S.Jovanović i Z.Stojanović, „IPTV na tržištu Bosne i Hercegovine“, međunarodni stručni Simpozijum INFOTEH, Jahorina, 2012pp 311-314.
  10. Stojanovic i D.Tošić, „Kalkulator propusnog opsega za VoIP“, 18ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2010 pp. 126-129, (M33)
  11. Stojanovic i D.Tošić, „Pojava sebi sličnosti saobraćaja u pristupnoj mreži telekoma Srpske“, 18ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2010 pp. 254-257, (M33)
  12. Stojanović i Đ.Babić, „Analiza ADSL i dial-up saobraćaja u segmentu mreže Telekoma Srpske“, 17ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, 2009 pp. 126-129.
  13. Stojanovic i D.Tošić, „Proračun potrebnog propusnog opsega za VoIP poziv“, 17ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, novembar 2009, pp 447-450.
  14. Stojanović, „Distribucija numeracionih informacija u međusobno povezanim mrežama sa komutacijom kola i paketa“, 12ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, novembar 2004
  15. Stojanović, „Mjesto VoIP-a u UMTS Release 5“, 12ti Telekomunikacioni forum TELFOR, Beograd, Srbija, novembar 2004.
  16. Stojanović i A.Beganlić, „Uticaj elementarnih nepogoda na optičku mrežnu infrastrukturu“, Katastrofa, prevencije i saniranje, Evropski univerzitet, 2015
  17. Beganlić, Zvezdan Stojanović, Mehrudina Musič, „Uticaj primjene mobilnih tehnologija pri migracionim kretanjima stanovništva“, Migracije u XXI vijeku, , Evropski univerzitet, 2016.

Projekti

 • Više projekata vezano za puštanje RR linkova i optičkih STM1 linkova, kao i bakarnih i optičkih pristupnih mreža.

Ostalo

Položen Stručni ispit u Beogradu u ZJPTT, 2002 god:

Posjeduje licence za:

 1. Licenca za izradu tehničke dokumentacije, dijela elektro-faze-instalacije slabe struje, telekomunikacija, automatike i nadzor.
 2. Licenca za izvođenje dijela elektro faze-instalacije slabe struje, telekomunikacija, automatike i nadzor.
 • Posjeduje brojne sertifikate za rad sa više generacija optičke i RR opreme, kao što su: Alcatel sertifikati za rad sa SDH (2008, Milano/Italija) i DWDM opremom, (2014,Štutgart/Njemačka); SAGEM sertifikati (Beograd/Srbija) itd