Prof. dr Zoran Lalić

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13931″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
  • Prof. dr Zoran Lalić, vanredni profesor
  • Rođen 21.03.1957. Beograd, BiH
  • Završen fakultet : Mašinski fakultet-grupa za motore i motorna vozila, Beograd
  • Magistratura : Fakultet tehničkih nauka-departman za bezbednost saobraćaja, Novi SadTema : „Prilog istraživanju optimalne organizacije rada centara za tehnički pregled automobila na teritoriji Srbije“
  • Doktorat : Univerzitet BK-Fakultet za menadžment, BeogradTema: „Upravljanje drumskim saobraćajem u uslovima tranzicije“.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Zoran Lalić, rođen 1957. godine u Beogradu gde se i školovao. Po okončanju studija 1980. godine stiče zvanje diplomiranog mašinskog inženjera i radi u Industriji motora Rakovica gde se ne zadržava dugo, jer zasniva radni odnos u Automehaničarskoj školi u Zemunu. 11. godina radi kao nastavnik predmeta mašinske struke iz oblasti saobraćaja-motornih vozila, kao šef tehničkog pregleda, servisa i organizator praktične nastave. U međuvremenu stiče i zvanje saobraćajnog inženjera. Škola prerasta u Saobraćajno tehničku školu i tu radi 21. godinu kao nastavnik praktične nastave saobraćajne grupe predmeta, te kao rukovodilac vanrednih učenika (škole za odrasle). 2001. godine magistrira na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i dobija zvanje magistra tehničkih nauka, za bezbednost saobraćaja. Delovi i proračun iz rada se i danas koriste i našli su praktičnu primenu u zakonskoj regulativi Srbije, BiH i Hrvatske. Jedan je od inicijatora otvaranja saobraćajnog odseka na Višoj tehničkoj školi u Zemunu, kao i Višoj železničkoj školi. S obzirom na prirodu poslova koje je obavljao i koji su mu omogućavali bavljenje naučno-istraživačkim radom 2007. godine brani doktorsku disertaciju iz oblasti menadžmenta u saobraćaju na Univerzitetu BK. Potom radi na Visokoj školi za menadžment u saobraćaju kao profesor strukovnih studija i pokriva većinu saobraćajnih predmeta. Neki od predmeta koje je pradavao su Bezbednost u saobraćaju, Bezbednost i kvalitet usluga, Osnovi saobraćaja i transporta, saobraćajna sredstva i infrastruktura, Upravljanje drumskim saobraćajem i dr. Od 2011. godine radi i na fakultetu za poslovno industrijski menadžment gde biva biran za docenta za užu naučnu oblast Organizacija proizvodnje i tehnologije. 2012. godine se zapošljava na Evropskom Univerzitetu Brčko distrikta, gde i sada radi, a 2013. godine se bira u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Bezbjednost u saobraćaju. Otac jednog ženskog (29) i jednog muškog deteta (26).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

1. „Poznavanje grada Beograda“, (Zoran Lalić, Žarko Mitrović), Autosaobraćajna tehnička škola, Zemun, 1994.god.

2. „Opasne materije – prevoz i rukovanje – zapaljive tečnosti“, (Zoran Lalić), Autosaobraćajna tehnička škola, Zemun, 1995.god.

3. „Opasne materije – prevoz i rukovanje – gasovi“, (Zoran Lalić), Autosaobraćajna tehnička škola, Zemun, 1995.god.

4. „Opasne materije – prevoz i rukovanje – eksplozivne materije“, (Zoran Lalić), Autosaobraćajna tehnička škola, Zemun, 1995.god.

5. „Položite vozački ispit“, (Zoran Lalić, Živorad Petrović), Poslovno udruženje autoškola jugoslavije, Beograd, 2000.god.

6. „Poznavanje grada za svaki džep“, (Zoran Lalić), skripta, autorsko izdanje, Zemun, 2000.god.

7. „Poznavanje grada Beograda“, (Zoran Lalić), skripta, Saobraćajno tehnička škola, Zemun, 2001.god.

8. „Testovi za polaganje vozačkog ispita A, B, C i D kategorije“, (Živorad Petrović, Zoran Lalić), IP Miroslav, Beograd, 2003.god.

9. „Položite vozački ispit“, (Zoran Lalić, Živorad Petrović), IP Miroslav, Beograd, 2003.god.

10. „Eksploatacija i održavanje motornih vozila“, (Zoran Lalić, Gordana Kaurin), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004.god.

11. „Održavanje sredstava unutrašnjeg transporta“, (Zoran Lalić), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.god.

12. „Testovi za polaganje vozačkog ispita A, B, C i D kategorije“, (Živorad Petrović, Zoran Lalić), Poslovno udruženje autoškola, Beograd, 2005.god.

13. „Eksploatacija i održavanje motornih vozila 2“, (Zoran Lalić), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.god.

14. „Eksploatacija i održavanje motornih vozila – vežbe“, (Zoran Lalić), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.god.

15. „Osnovi saobraćaja i transporta“, (Zoran Lalić, Bogdan Marković), Viša mašinska tehnička škola Beograd-Zemun, Zemun, 2009.god.

16. „Saobraćajna sredstva i infrastruktura“, (Zoran Lalić), Miroslav, Beograd, 2008.god.

17. „Bezbednost u saobraćaju“, (Zoran Lalić), Miroslav, Beograd, 2009.god.

18. „Osnovi saobraćaja i transporta“, (Zoran Lalić), Elektronski udžbenik, VŠSSMS, Niš, 2009.god.

19. „Bezbednost u saobraćaju“, (Zoran Lalić), Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš, 2011.god.

20. „Saobraćajna sredstva i infrastruktura“, (Zoran Lalić), Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Niš, 2011.god.

21. „Inženjersko crtanje“, (Zoran Lalić, Dušan Šotra), Evropski Univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013.

22. „Organizacija proizvodnje II“, (Zoran Lalić, Vesna Šotra), Visoka tehnička škola strukovnih studija Beograd, Novi Beograd, 2014.

Naučni radovi

1. „Tehnički pregled motornih vozila kao faktor zaštite životne sredine“, (Zoran Lalić), Zbornik radova sa jugoslovenskog savetovanja psihologa, Vrnjačka banja, 1995.god.

2. „Tehnički pregled motornih vozila kao mera bezbednosti saobraćaja“, (Zoran Lalić), Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1995.god.

3. „Tehnički pregled motornih i priključnih vozila“, (Zoran Lalić), Auto škola, časopis Zajednice autoškola jugoslavije (brojevi 1-12), Beograd, 1996.god.

4. „Simulacija rada tehničkog pregleda u GPSS-u“, (Zoran Lalić), Fakultet tehničkih nauka, N.Sad, 1996.god.

5. „Simulacija rada benzinske pumpe“, (Zoran Lalić), Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1997.god.

6. „Uloga subjektivnog faktora u tehničkom pregledu vozila“, (Zoran Lalić), Zbornik radova sa jugoslovenskog savetovanja psihologa, Vrnjačka banja, 1997.god.

7. „Značaj tehničkog pregleda motornih vozila“, (Zoran Lalić), Auto moto revija, Beograd, 1998.god.

8. „Aktuelni problemi iz oblasti saobraćaja i stanje infrastrukture na teritoriji Opštine Zemun“, (Zoran Lalić), Komitet za saobraćaj opštine Zemun, Zemun, 1999.god.

9. „Karakteristike postojećeg sistemskog položaja autoškola“, (Petar Rašeta, Zoran Lalić), Savetovanje ZAS, Divčibare, 1999.god.

10. „Analiza i ocena postojećeg stanja obuke vozača u Srbiji“, (Slobodan Stajin, Zoran Lalić), Saobraćajni fakultet, Beograd, 2001.god.

11. „Optimizacija mreže tehničkih pregleda vozila primenom tipskih modela“, (Zoran Lalić, Svetozar Kostić), Zbornik radova VI jugoslovenskog simpozijuma sa međunarodnim učešćem „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima“, Novi Sad, 2002.god.

12. „Bezbednost saobraćaja kao naučna oblast“, (Zoran Lalić), Časopis Železnice, Beograd, 2003.god.

13. „Analiza saobraćajnog toka putem La Plasovog polja“, (Bogdan Marković, Zoran Lalić), Saobraćaj u gradovima, SF, Beograd, 2005.god.

14. „Mere bezbednosti pri organizaciji transporta opasnih materija na teritoriji opštine Pančevo“, (Dejan Bogićević, Zoran Lalić), Zbornik radova XV naučnog skupa Čovek i radna sredina, Niš, 2007.god.

15. „Nova koncepcija organizacije centara za tehnički pregled sa aspekta korisnika i preventivnog delovanja društvene zajednice“, Zbornik radova XXI Međunarodnog naučno-stručnog skupa Nauka i motorna vozila, (ZoranLalić, Svetozar Kostić), Beograd, 2007.god.

16. „Optimizacija mreže centara za tehnički pregled uvođenjem tipskih modela“, (Svetozar Kostić, Zoran Lalić), Zbornik radova XXI Međunarodnog naučno-stručnog skupa Nauka i motorna vozila, Beograd, 2007.god.

17. „Unapređenje metoda za određivanje sudarne brzine vozila na osnovu njihovih deformacija“, Zbornik radova XXI Međunarodnog naučno-stručnog skupa Nauka i motorna vozila, (Dejan Bogićević, Svetozar Kostić, Zoran Lalić), Beograd, 2007.

18. „Obstacle in the laplass field trafic flow“, (Bogdan Marković, Dule Damjan, Zoran Lalić), Tehnikum Taurunum, Zemun, 2008.god.

19. „Kontrola saobraćaja u funkciji menadžmenta“, (Zoran Lalić), Zbornik radova VŠMSC, Niš, 2008.god.

20. „Metode istraživanja u saobraćaju“, (Zoran Lalić), Zbornik radova VŠMSC, Niš, 2008.god.

21. „Primena tipskih modela na optimizaciju mreže tehničkih pregleda vozila“, (Zoran Lalić), Zbornik radova (Udruženje za unapređenje saobraćaja, Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju), Niš, 2009.god.

22. „Primenljivost i životnost zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima“, (Zoran Lalić), Zbornik radova (Udruženje za unapređenje saobraćaja, Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju), Niš, 2009.god.

23. „Optimizacija mreže tehničkih pregleda vozila uvođenjem tipskih modela“, (Zoran Lalić, Svetozar Kostić, Dejan Bogićević), Zbornik radova (Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Prokuplje), Prokuplje, 2010.god.

24. „Uloga subjektivnog faktora u tehničkom pregledu vozila“, (Zoran Lalić), Zbornik radova (Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Prokuplje), Prokuplje, 2010.god.

25. „Organizacija tehničkih pregleda vozila u Srbiji Postupkom minimizacije“, (Zoran Lalić, Svetozar Kostić), Zbornik radova sa X međunarodnog simpozijuma „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2010“, Novi Sad, 2010.god.

26. „Bezbednost pešaka u saobraćaju sa osvrtom na novi ZOBS“, (Svetozar Kostić, Zoran Lalić, Aleksandar Bulajić), Zbornik radova sa X međunarodnog simpozijuma „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2010“, Novi Sad, 2010.god.

27. „Koncept korporativne društvene odgovornosti – komponenta menadžmenta u saobraćaju i osnova ekološkog pristupa stvaranja strategije održivog razvoja na području primera posebne namene“ , (Milan Stanković, Zoran Lalić), Zbornik radova sa I savetovanja sa međunarodnim učešćem „Ekologija u saobraćaju“, Vlašić, Bosna i Hercegovina, 2011.god.

28. „Organizacija tehničkog pregleda vozila u funkciji zaštite životne sredine“, (Zoran Lalić), Zbornik radova sa I savetovanja sa međunarodnim učešćem „Ekologija u saobraćaju“, Vlašić, Bosna i Hercegovina, 2011.god.

29. „Područje posebne namene produktovodai koncept korporativne društvene odgovornosti (CSR) kao funkcija menadžmenta“, (Zoran Lalić, Milan Stanković), I naučno – stručni skup POLITEHNIKA – 2011 sa međunarodnim učešćem: „U susret evropskim integracijama u oblasti kvaliteta, bezbednosti, zdravlja na radu i zaštite životne sredine“, Beograd, 2011.god.

30. „Prepreka u laplasovom polju saobraćajnog toka“, (Zoran Lalić, Bogdan Marković), III conference with international participation, Travnik – Vlašić, Bosna i Hercegovina, 2012.god.

31. „Tehnički pregled vozila kao sistem masovnog opsluživanja“, (Zoran Lalić, Vesna Šotra), III conference with international participation, Travnik – Vlašić, Bosna i Hercegovina, 2012.god.

32. „Strategija razvoja kompetentnosti za održiv razvoj, zasnovan na znanju“, (Vesna Šotra , Zoran Lalić), Zbornik radova sa naučnog skupa na temu „Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku“, Banja Luka, 2013.

33. „PR funkcije u nevladinim organizacijama, (Zoran Lalić, Vesna Šotra), Zbornik radova sa naučnog skupa na temu „Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku“, Banja Luka, 2013.

34. „Leadership and organization model high performance“, (Svetlana Ivanković, Zoran Lalić, Vesna Šotra), Zbornik radova sa 1. nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem “Menadžment, sport i turizam“ MASTA 2013., Banja Luka, 2013.

35. „Online banking with an emphasis on offering e-banking in Serbia“, (Branko Gladović, Đorđe Pavlović, Zoran Lalić, Vesna Šotra), Zbornik radova sa 2. nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem „Menadžment, sport i turizam“ MASTA 2014, Banja Luka, 2014.

Naučni skupovi, konferencije

1. Jugoslovensko savetovanja psihologa, Vrnjačka banja, Srbija, 1995.god.

2. Jugoslovensko savetovanja psihologa, Vrnjačka banja, Srbija, 1997.god.

3. Opštinsko savetovanje o bezbednosti saobraćaja, Zemun, Beograd, Srbija, 1999.god.

4. Savetovanje Zajednice auto škola Jugoslavije, Divčibare, Srbija, 1999.god.

5. Saobraćajni fakultet Beograd, Beograd, 2001.god.

6. VI jugoslovenski simpozijum sa međunarodnim učešćem „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima“, Novi Sad, Srbija, 2002.god.

7. Saobraćajni fakultet – saobraćaj u gradovima, Beograd, Srbija, 2005.god.

8. XV naučni skup Čovek i radna sredina, Niš, Srbija, 2007.god.

9. XXI Međunarodni naučno-stručni skup Nauka i motorna vozila, mašinski fakultet, Beograd, Srbija, 2007.god.

10. Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju – savetovanje manadžment u funkciji saobraćaja, Niš, Srbija, 2008.god.

11. Udruženje za unapređenje saobraćaja; Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju, Bezbednost u saobraćaju, Niš, Srbija, 2009.god.

12. Visoka tehnička škola strukovnih studija Niš, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Prokuplje, Povećanje regionalne bezbednosti saobraćaja, Prokuplje, Srbija, 2010.god.

13. X međunarodni simpozijum „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2010“, Novi Sad, Srbija, 2010.god.

14. I savetovanje sa međunarodnim učešćem „Ekologija u saobraćaju“, Vlašić, Bosna i Hercegovina, 2011.god.

15. I naučno – stručni skup POLITEHNIKA – 2011 sa međunarodnim učešćem: „U susret evropskim integracijama u oblasti kvaliteta, bezbednosti, zdravlja na radu i zaštite životne sredine“, Beograd, Srbija, 2011.god.

16. III conference with international participation, Travnik – Vlašić, Bosna i Hercegovina, 2012.god.

17. Naučni skup „Društveni izazovi tranzicije u XXI vijeku“, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2013.god.

18. 1. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Menadžment, sport i turizam“ MASTA 2013., Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2013.

19. Tehnička dijagnostika, Vrnjačka banja, srbija, 2014.

20. 2. nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem “Menadžment, sport i turizam“ MASTA 2013., Banja Luka, Bosna i Hercegovina, 2013.

Projekti

Ostalo

 Produkcija – vođenje magistarskih i doktorskih teza.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]
Translate »