Prof. dr Tešo Ristić

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13790″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
 • Prof. dr Tešo Ristić, vanredni profesor
 • Rođen 24.04.1957. Banja, BiH
 • Završen fakultet : PMF Univerziteta u Novom Sadu
 • Magistratura : Geografski fakultet univerziteta u BeograduTema : Geografske osnove razvoja turizma na teritoriji opštine Teslić
 • Doktorat : PMF Univerziteta u Banja Luci;Tema: Klimatske osnove biljne proizvodnje Usorsko-Ukrinskog kraja Republike Srpske
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Rođen sam 24. aprila 1957. godine u Banji Vrućici kod Teslića. Osnovnu i srednju školu završio sam u Tesliću. Pedagošku akademiju (Grupa Iistorija-geografija) pohaĎao sam i završio u Banjoj Luci (1975-1977.god.), a Prirodnomatematički fakultet (Grupa geografija) u Novom Sadu (1977-1981. god.) Na Prirodnomatematčkom fakultetu u Beogradu upisao sam, nakon polaganja diferencijalnih ispita, postiplomske studije turizma – smjer prostornog planiranja turizma. Magistrirao sam na Geografskom fakultetu u Beogradu 16. marta 1997. – Odsjek za prostorno planiranje turizma (Geografske osnove razvoja turizma na teritoriji opštine Teslić). Doktorsku disertaciju Klimatske osnove biljne proizvodnje Usorsko-Ukrinskog kraja Republike Srpske odbranio sam na Prirodnomatematičkom fakultetu u Banjoj Luci 2003. godine i stekao zvanje doktora je geografskih nauka. Posjedujem izbor u zvanje vanrednog profesora: za užu naučnu oblast 1. Turizam i trgovina i 2. Ekologija, zaštita biodiverziteta, kao u docenta za užu naučnu oblast Fizička geografija.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Istraživanje turističkih tržišta (udžbenik), UPS, Banja luka 2008.

 • Osnovi ekologije (udžbenik), Nezavisni univerzitet, Banja Luka, 2013.
 • Biogeografija sa pedologijom (udžbenik), Evropski univerzitet, Bčko 2014.
 • Uvod u Ekologiju (udžbenik), Evropski univerzitet, Bčko 2014
 • Ekoklimatologija sa osnovama meteorologije, NUBL, Banja Luka, 2016.

Naučni radovi

 • Vode opštine Teslić, 1996., Duh Srpske Usore, br. 2. • • Mogućnosti razvoja različitih oblika turizma na području opštine Teslić, • Teslić, 1997., Duh Srpske Usore, br. 3-4. • • Klima kao turistička vrijednost opštine Teslić, Teslić, 1997., • Duh Srpske Usore, br. 5. • • Magistarski rad: Geografske osnove razvoja turizma na teritoriji na teritoriji opštine Teslić, Beograd, 1997. • • Geomorfološke vrijednosti opštine Teslić, Teslić, 1999., • Duh Srpske Usore, br. 8. • • Stanje i perspektive razvoja turizma opštine Teslić, Banja Luka, 1998., Glasnik geografskog društva Republike Srpske, sv. 3. • • Geomorfološke karakteristike i tradicijska kultura na prostoru opštine Teslić • Teslić kao važne pretpostavke izgradnje etnoparka Republike Srpske, • Banja Vrućica, 1999., Simpozijum «Srpsko selo danas». • • Banjski turizam Usorsko-ukrinskog kraja Republike Srpske, , br. 3. • Novi Sad, 1999., Turizam, br. 3. • • Zaštita prirode i turizam opštine Teslić, Teslić, 1999., Duh Srpske Usore, br. 9. • • Posljedice uništavanja šumske vegetacije u toku rata na prostoru opštine Teslić, • Teslić-Banja Luka, 2000., Ekologika – posebno izdanje • • Uticaj sunčevog zračenja na čovjeka i životinjski svijet, Teslić, 2001., • Duh Srpske Usore, br. 11/12. • • Vode Usorsko-Ukrinskog kraja Republike Srpske i njihov klimatsli značaj, • Teslić, 2002., Duh Srpske Usore, br. 12/13.
  • • Poljoprivredna ocjena klime kao bitnog faktora poljoprivredne proizvodnje Usorsko-
  Ukrinskog kraja Republike Srpske, Naučno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  ,,Valorizacija resursa za proizvodnju hrane u Republici Srpskoj,, -Banja Vrućica, 2002.
  • • Doktorski rad: Klimatske osnove biljne proizvodnje Usorsko-Ukrinskog kraja
  • Republike Srpske, Bnja Luka, 2002.
  • • Reljef Usorsko-ukrinskog kraja i njegov uticaj na izračivanje zemljišta,
  • Teslić, 2001., Duh Srpske Usore, br. 15.
  • • Ljekovito žbunje okoline Banje Vrućice, Zrenjanin, 2008., Menadžament i inovacije
  • • Istraživanje turističkih tržišta (udžbenik), Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka
  2008.
  • • Rasprostranjenost važnijih vrsta ljekovitog drveća kao sastavnog dijela turističke ponude
  Banje Vrućice, Banja Luka, 2008. Geografski glasnik Republike Srpske.
  • • Ekonomska struktura stanovništva opštine Teslić, Bijeljina, 2010.
  • Časopis tehničkog instituta.
  • • Biološka struktura stanovništva opštine Teslić, Bijeljina, 2010.
  • Časopis tehničkog instituta.
  • • Ekološki aspekti podzemne urbane izgradnje, Banja Luka, 2011.
  • Aktuelnosti –časopis za društvena pitanja.
  • • Ekoturizam opštine Teslić, Zbornik radova sa Prve meĎunarodne
  • • konferencije ’’Kriza tranzicije i tranzicija krize’’, UPS, Banaja Luka, 2011.

Naučni skupovi, konferencije

 • • Geomorfološke karakteristike i tradicijska kultura na prostoru opštine Teslić kao
  važne pretpostavke izgradnje etnoparka Republike Srpske, Banja Vrućica, 1999.,
  Simpozijum «Srpsko selo danas».
  • Poljoprivredna ocjena klime kao bitnog faktora poljoprivredne proizvodnje Usorsko-
  Ukrinskog kraja Republike Srpske, Naučno savjetovanje agronoma Republike Srpske sa
  medjunarodnim učešćem ,,Valorizacija resursa za proizvodnju hrane u Republici Srpskoj,, –
  Banja Vrućica, 2002.
  • Banjski turizam Usorsko-ukrinskog kraja Republike Srpske, Naučno-stručni skup
  Savremene tendencije u turizmu, Novi Sad, 1999.
  • Posljedice uništavanja šumske vegetacije u toku rata na prostoru opštine Teslić,
  Ekološke posljedice rata u životnoj sredini, Teslić, 3 – 5. XI 1999.
  • Ljekovito žbunje okoline Banje Vrućice, Naučno-stručno skup Energetske
  tehnologije 2008. Vrnjačka banja, 23 do 24. maja, 2008.
  • Ekoturizam opštine Teslić, Prva meĎunarodna konferencija ’’Kriza tranzi krize’’,UPS, Banaja Luka, 2011.

Projekti

 • Ekoklimatski značaj temperature šireg prostora dionice autoputa
  Doboj – Svilaj, Bijeljina, 2011. Tehnički institut.

Ostalo

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
Translate »