PROF. DR. SLOBODAN MARINKOVIĆ NA EVROPSKOM UNIVERZITETU


Visokoškolske ustanove Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla su od nove akademske 2017/18. godine bogatije za jednog nastavnika čije je ime uvaženo u medicinskoj nauci kako u regiji, tako i u svijetu. Radi se o prof. dr. Slobodanu Marinkoviću, profesoru anatomije iz Beograda, koji će od nove akademske godine prenositi svoje znanje iz anatomije studentima na Medicinskom fakultetu i Fakultetu zdravstvenih nauka na oba univerziteta.

U prilogu smo izdvojili samo neke značajnije momente iz biografije profesora Marinkovića, dok više o naučnom radu profesora Marinkovića možete pročitati na sljedećem linku http://eubd-brcko.com/prof-dr-slobodan-marinkovic/

Profesor Marinković završio je studije medicine s prosjekom od 8,58 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1973. godine. Magistarsku tezu pod nazivom Morfološke i topografske karakteristike prednje moždane arterije odbranio je 1977. godine na istom fakultetu. Izabran je u saradničko zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1978. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Morfološke, topografske i strukturne karakteristike srednje moždane arterije odbranio je već 1979. godine, što ga svrstava među najmlađe doktore medicinskih nauka koje je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu ikada imao.

U naučnonastavno zvanje docenta za predmet anatomija izabran je na tom Fakultetu 1982. godine. Naučnonastavno zvanje vanrednog profesora stekao je 1988. godine, a za redovnog profesora izabran je 1994. godine.

Prvi članak, koji je objavio na međunarodnom nivou, napisao je za čuveni američki časopis „Stroke“ 1984. godine. U ovom i sličnim časopisima objavio je na desetine svojih radova iz oblasti neuronauka. U Zavodu za anatomiju u Zagrebu obavio je stručno usavršavanje kod prof. dr. Ivice Kostovića. Poslije toga, 1983. godine, započeo je naučnu specijalizaciju iz neurofiziologije na „Panum“ institutu u Kopenhagenu u Danskoj. Tamo je na stotinama mozgova pacova i na preparatima nekoliko oposuma, ehidni i primata usavršio tehniku kriotomije, kao i metode s neuronskim trejserima i eksperimentalne stereotaksične operacije mozgova. Po povratku u Srbiju počeo je da primjenjuje neke od naučnih metoda i kompletirao je svoje znanje u oblasti kliničkih imidžing tehnika, a koje je takođe primjenjivao u svom naučnom radu. Pored toga, razvio je i vlastitu metodu akrilatnih mikro-odlivaka arterija mozga, a rezultate ovih istraživanja objavio je u seriji radova u poznatim svjetskim časopisima.

1988. godine proveo je tri mjeseca na Univerzitetu Džordžtaun u Vašingtonu, gdje je održavao predavanja studentima. Njegova saradnja sa profesorom iz Njemačke Diterom Šelingerom, direktorom Odjeljenja za magentnu rezonancu, rezultovala je objavljivanjem zajedničke internacionalne knjige kod čuvenog izdavača „Time“ u Njemačkoj.

Po pozivu profesora Kohoa, vrhunskog profesora neurologije iz Japana, predsjedavao je sesiji o mikrocirkulaciji mozga na Prvom međunarodnom kongresu o moždanom udaru u Kjotu. Poslije kongresa saradnja sa Japanom se nastavlja, a profesora Marinkovića biraju za gostujućeg profesora na Šinšu univerzitetu u Macumotu 1997. godine. Promociju je obavio

poznati svjetski neurohirurg profesor Šigeaki Kobajaši. Profesor Marinković je, pored Japana, bio gostujući profesor i u Americi i Švicarskoj.

Objavio je nebrojene radove u referentnim časopisima, kao i knjige domaćeg i međunarodnog značaja. Izučavao je njemački, italijanski, engleski i starogrčki jezik. Pored to što je posvećen nauci, profesor Marinković ima i značajne umjetničke radove.