Prof. dr Radoslav Galić


 • Prof. dr Radoslav Galić, redovni profesor
 • Rođen 11.11.1942. Vinjani, BiH
 • Završen fakultet : Prirodoslovni fakultet Zagreb
 • Magistratura : Prirodoslovni fakultet ZagrebTema :”Algebarska teorija mreža krivulj”
 • Doktorat : Prirodoslovni fakultet ZagrebTema: Teorija k-polumreža

Biografija

Biografski podaci :Rođen 1942. godine u Vinjanima. Osnovnu školu završio je u Posušju, a srednju u Požegi. Diplomirao je matematiku i fiziku na Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu (1968.) te matematiku i nacrtnu geometriju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (1975.). Završio je poslijediplomski studij magistar nastave matematike, znanstveni magisterij (1981), a doktorsku disertaciju obranio 1987. godine, sve na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.

Od 1966. do 1976. godine zaposlen je kao nastavnik i profesor na osnovnoj i srednjoj školi. Od 1977. do 1987.g. radi kao asistent i docent, te predstojnik Zavoda za matematiku na Građevinskom fakultetu u Osijeku. Dekan je i ravnatelj (a u zvanju docenta,  izvanrednog profesora, te redovitog profesora) Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku od 1988. do 2009. godine. Tijekom tog vremena Studij elektrotehnike u Osijeku iz više škole razvio se u moderan i uspješan elektrotehnički fakultet. Prorektor je Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 1998. do 1999. godine.

Pored magistarskog rada i doktorske disertacije objavio je preko 50 znanstvenih i stručnih radova iz matematike. Autor je 6 sveučilišna udžbenika. Svoja znanstvena istraživanja dr. Radoslav Galić provodio je unutar znanstvenih projekata na Matema-tičkom odjelu PMF-a u Zagrebu, te na ETF-u u Osijeku. Ostvario je uspješnu znanstvenu i stručnu suradnju s nekoliko inozemnih fakulteta.

Član je uredništva znanstvenih časopisa ˝Mathematical Communications˝ i ˝Tehnički vjesnik˝. Jedan je od osnivača Udruge matematičara u Osijeku i Odjela za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Član je Udruge matematičara Osijek i Hrvatskog matematičkog društva, te društva American Mathematical Society. Također ima široko predavačko djelovanje iz različitih fakultetskih matematičkih kolegija na Sveučilištu u Osijeku: Elektrotehničkom fakultetu, Građevinskom fakultetu, Pedagoškom fakultetu, Medicinskom fakultetu i Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu (Matematike I-III, Matematičke analize I-IV, Algebra, Diskretna matematika, Vjerojatnost i statistika i dr.). Autor je programa i predavač kolegija iz matematike na poslijediplomskom studiju Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku,  Medicinskog fakulteta u  Osijeku, te Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Profesor je matematike dodiplomskih i postdiplomskih studija na Sveučilištu u Mostaru.

Bibliografija

Monografije

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Udžbenici1. Radoslav Galić: Funkcija kompleksne varijable (za studente tehničkih fakulteta) ETF Osijek, 1993

2. Radoslav Galić: Statistika, Medicinski fakultet i Elektrotehnički fakultet Osijek 2004.

3  R.Galić: Vjerojatnost i statistika, ETF Osijek, 2000

4. Radoslav Galić, M. Crnjac, I. Galić: Matematika za stručne studije, Veleučilište Požega, 2000.

5.  Radoslav Galić: Osnove linearne algebre, ETF, Osijek, 1995

6.  Rudolf Scitovski, Radoslav Galić: Vjerojatnost, statistika i numerička analiza, ETF Osijek, 1994

Stručni radovi

7. R.Galić, Stjepan Bohniček profesor algebre i teorije brojeva, Matica hrvatska – odjel prirodoslovni, Zagreb, 1998 (u tisku)

8. R.Galić, Mathematical models of automata, Internationales wissenschaftliches Kolloquium “Wissenschaft für die Praxis”, Schwenfurt, 1997

9. R.Galić, Kombinatorika, Matematička škola 4. Hrvatsko matematičko društvo, Osijek, 1995.

10. R.Galić, Zanimljivosti između igre i matematike, Matematička škola 3, Hrvatsko matematičko društvo, Osijek, 1995.

11. R.Galić, Matematička logika, Matematička škola 2, Hrvatsko matematičko društvo, Osijek, 1994.

12. R.Galić, k-regularna razloživa incidecijska struktura, VII. seminar primjenjene matematike, Osijek, 1989.

14. R.Galić, Grupoid, kvazigrupa, grupa, Matematička škola, Osijek, 1996.

15. R.Galić, RješavanjePoissonovediferencijalnejednadžbemetodommreže,

Naučni radovi

 • Naučni radovi  [1]     R.Galic, A. Katić, One observtion on (n,m)-semigroups, Mathematica

  Moravica, Vol. 10 (2006).

  [2]      R.Galic, On a class of D-hypergroupoids, International Journal of Pure and

  Appleid mathematics, Vol.26 No.2 (2006), 241-246

  [3]          J.Ušan, R. Galić,OnHyperquasigroups, Mathematica Moravica

  Vol.8 No.1  (2004)  63-71

  [4]      R. Galić, On (n,m)-groups for n>2m,            Sarajevo Journal of  Mathematics

  Vol.1(14)   (2005)  171-174

  [5]     R. Galić, A. Katić, On neutral operations of (n,m)-groups, Mathematica        Moravice   Vol.9  No.1 (2005)  1-3

  [6]J. Ušan, R. Galić, On NP-Polyagroups, Mathematical Communications 6(2001)                 No.2, 153-159

  [7]          J.Ušan, R. Galić, (m,n)-rings as algebras with only one operation, Mathematical   Communications 5(2000), 133-141

  [8]   R.Galić, The maximal number of U-k-seminets of the maximal degree,    Mathematical Communications 2 (1997), 21-25.

  [9]          R.Galić, U-k-seminets, Glasnik matematički, Vol 25 (45) 1990, 9-20.

  [10]        R.Galić, RN-k-seminets of maximal degree, Maced. Acad. Sci. and Arts,                 Contributions (8) Sect. Marth. Techn. Sci. 1987, 21-26..

  [11]        R.Galić, T-k-seminets, Proceedings of the conference “Algebra and logica”, Novi      Sad, 1986, 95-105.

  [12]        R.Galić, H-k-seminets, Rad JAZU, Matematika. (444) (8)

  [13]        R.Scitovski, G.Kralik, D.Jukić, R.Galić: Estimation of the saturation level and asymmetry coefficient of the generalized logistic model, Operational Research Proceedings KOI 2002, 57-66

  [14]        R.Scitovski, M.Meler, R.Galić, Solving parameter identification problem in new product diffusion models, Proceedings of the 6th International Conference on

  Operational Research, Zagreb, 1996, 113-118.

  [15]        S.Nikolovski, R.Galić: Forward and backward fast Fourier transformation in

  transient study analysis, Proceedings of the 7th International Conference on

  Operational Research, KOI  Rovinj, Osijek, 1998, 349-358.

  [16]        I. Rudan, T.Škarić-Jurić, N.Smolej-Narančić, B. Janićijević, D. Rudan,

  I.Martinović-Karić, L. Barač, M. Peričić, R. Galić and P. Rudan, Inbreding andSuscepribility to Osteoporosis in Croatian Island Isolates, Collegium

  Antropologicun, 28/2 (2004)  585-601

  [17]        H.Kuveždić, A.Tucak, N. Perić, D.Prlić, I.Zorić and R.Galić, ESWL Treatment                 of Urinary Stones in Children – The Overview of 14 Years of Experience                 Collegium Antropologicum, 27 (2003), 62 71-75

  [18]        J. Bošnir, D. Puntarić, I. Škes, M.Klarić, S. Šimić, I. Zorić and R. Galić,  Toxic                 Metals in Freshwater Fish from the  Zagreb Area as Indicators of Environmental Pollution, Collegium Antropologicum, 27 (2003), 62-31-39           

  [19]        R.Galić, Some properties of RN-k-seminets, Znanstvena revija, Natural science                 and mathematics, Maribor, 1 (2) 1990, 55-59.

  [20]     R.Scitovski, R.Galić, I.Kolund, I.Bašić, D.Jukić, Procjena rasprostiranja slojeva tla po dužini sondažnog profila, Zbornik radova V. konferencije iz operacijskih istraživanja, Zagreb, 1995, 111-120.

  [21]     R.Galić, R.Scitovski, T.Marošević, D.Jukić, Problem optimalnih početnih uvjeta u matematičkom modelu, Zbornik radova V. konferencije iz operacijskih istraživanja, Zagreb, 1995, 62-71.

  [22] T.Barić, S.Nikolovski, R. Galić,  Implementation of elliptic integral in grounding resistance calculation using moment method, The 3rd International Conference “UPS 2004”, Mostar, 2004. 27-30

  [23]        S.Nikolovski, R.Galić, T.Barić: Design and Analysis of Transformer Stations

  Tagesband, Pecs, Hungary 2002.

  [24]     R.Galić, Seminets, Wissenschaft für die Praxis, IV Internationales    wissenschaftliches Koloquium, Bremen, 1988, 5-13.

  [25]     R.Galić, Solving the wave differential equation by the method of the nets,    Internationales wissenschaftliches Kolloquium “Wissenschaft für die Praxis”    Osijek (7) 1991 (81-98)

  [26]     R.Galić, Solving the parabolic differential equation by a computer,    Internationales wissenschaftliches Kolloquium “Wissenschaft fr die Praxis”     Bremen (8) 1992 (55-64)

  [27]     R.Galić, R.Scitovski, T.Marošević, Primjena pomične metode najmanjih kvadrata za rješavanje problema identifikacije parametara u matematičkom modelu, Zbornik radova IV. konferencije iz operacijskih istraživanja, Zagreb, 1994, 181-191.

  [28]     R.Scitovski, R.Galić, Jedna generalizacija zakona rasta, Proceedings of the 3rd conference on operational research, Zagreb, 1993, 313-322.

  [29]   R. Galić, Aksiomatsko zasnivanje geometrije, Škola, Osijek (37), 1988. 97-107.

Naučni skupovi, konferencije

 •  Član znanstvenog ili programskog odbora znanstvenog skupa1.   Član INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE Proceedings of the UPS 2004,

  2.   Član organizacijskog odbora  Croatian Congres of Mathehematics, Split 2004.

  3.   Član organizacijskog odbora  Croatian Congres of Mathehematics, Zagreb 2000.

  4.Član organizacijskog odbora  Croatian Congres of Mathehematics, Zagreb 1996.

  5.Član i predsjednik prosudbene skupine za ocjenu znanstvenih projekata iz MATEMATIKE pri Ministarstvu znanosti Republike Hrvatske, 1996–2000.

  6. Član Organizacijskog odbora 7th International Conference on Operational Research, Rovinj, 1998.

  7. Član Organizacijskog odbora 6th International Conference on Operational Research, Croatian, Rovinj, 1996.

  8. Član Organizacijskog odbora V. konferencije iz operacijskih istraživanja, Rab, 1995.

  9.  Član Organizacijskog odbora VII Conference on Applied Mathematics, 1989, Osijek.

  10.  Član Organizacijskog odbora 16th European EMTP meeting, Dubrovnik, 1989

  11. Predsjednik programskog odbora za prosvijetu, umjetnost i kulturu Republike

  Hrvatske, 1986-1989.

Projekti

Aktivno sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata1.      “Problemiidentifikacijeparametara u matematičkimmodelima”, Ministarstvoznanostiitehnologije, projekt u tijeku

2.      “Primjenanumeričkeikonačnematematike”, voditeljprojektnogzadatka “Konačnamatematika” na ETF Osijek, Ministarstvoznanostiitehnologije

3.      “Geometrijskestruktureimodeli” na PMF u Zagrebu, Ministarstvoznanostiitehnologije

“Diskretna matematika” na PMF u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i tehnologije

Ostalo

Član znanstvenih društava1.            Hrvatsko matematičko društvo HMD – osnivač i predsjednik udruge matematičara – UM Osijek

2.            Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja – HDOI

3.            American Mathematical Society – AMS

4.            Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability BSMSP

Član uredničkog odbora znanstvenog časopisa

1.“Mathematical Communications”, HMD Osijek, Faculty of Electrical Engineering, University of Osijek

2.“Tehnički vjesnik”, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku