Prof.dr Jasminka Sadadinović – rezultati ispita

Rezultati ispita od 22.06.2020.g.

Predmet: Organska hemija

Red. Br.Broj indeksaOcjena
1018/19-SI5
2019/19-SI6

Predmet: Oblikovanje lijekova

Red. Br.Broj indeksaOcjena
1052/17-FA8
2039/19-FA8

Predmet: Dizajniranje i sinteza lijekova

Red. Br.Broj indeksaOcjena
1117/15-FA7

Predmet:  Industrijska proizvodnja lijekova

Red. Br.Broj indeksaOcjena
1030/17-FA7

Predmetni nastavnik:

Prof.dr. Jasminka Sadadinović

Translate »