Prof. dr Jasminka Sadadinović – rezultati ispita

 

REZULTATI ISPITA IZ FARMAKOGNOZIJE ODRŽANOG 18.06.2019

 

REDNI BROJ BR. INDEKSA OCJENA
1 052/17-FA 9

 

REZULTATI ISPITA IZ DIZAJNIRANJA I SINTEZE LIJEKOVA ODRŽANOG 18.06. 2019.

 

REDNI BROJ BR. INDEKSA OCJENA
1 079/14-FA 7

 

 

REZULTATI ISPITA IZ ONDUSTRIJSKE PROIZVODNJE LIJEKOVA ODRŽANOG 18.06. 2019.

REDNI BROJ BR, INDEKSA OCJENA
1 079/14-FA 6

 

 

REZULTATI ISPITA IZ OBLIKOVANJA LIJEKOVA ODRŽANOG 18.06. 2019.

REDNI BROJ BR. INDEKSA OCJENA
1 048/17-FA 7
2 119/15-FA 5
3 009/15-FA 5
4 042/15-FA 8

 

REZULTATI ISPITA IZ OBLIKOVANJA LIJEKOVA ODRŽANOG 18.06. 2019.

REDNI BROJ BR, INDEKSA OCJENA
1 036/17-FA 5

 

 

DATUM: 22.06.2019.                                                                                        PREDMETNI NASTAVNIK:

 

Prof.dr. Jasminka Sadadinović

Translate »