Prof. dr Jasminka HHalilović – rezultati ispita

  1. EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT BRĆKO

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA (SVI SMJEROVI)

BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM

PREDMETNI NASTAVNIK : JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF

PREZIME I IME              BROJ INDEKSA        ZAVRŠNI ISPIT  BROJ BODOVA 1.7.2020.SEM RADPREZAKTTEKAUK. BODOCJENAZAVRŠNI ISPIT  BROJ BODOVA 20.7.2020.
POLOŽILI TEST 20.7.2020.         
 043-19-S18      23
 017-19-S21      23,5
 036-19-S20      39,5
 032-19-RA22      23,5
 024-19-RA19      24
 051-19-ST       31,5
 031-19-FT       29,5
 045-19-S       23
 035-19-S       31
NISU POLOŽILI TEST         
 023-19-RA20                16
 030-19-FT20      12
 028-19-FT18      20,5
 050-19-S21      20
 018-18-FT       12
 033-18       14,5
 010-19-FT22      0
 008-19-FT19      19,5

STUDENTI KOJI SU IMALI 23 BODA I VIŠE, POLOŽILI SU ZAVRŠNI TEST.

STUDENTI KOJI SU IMALI MANJE OD 23 BODA NA TESTU NISU GA POLOŽILI.

UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 7.9.2020.U 13,30 SATI.

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA (SVI SMJEROVI)

MIKROBIOLOGIJA SA PARAZITOLOGIJOM

PREDMETNI NASTAVNIK : JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF

1. 012-16-S    18,5 BODOVA   OCJENA  PET (5)

UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 7.9.2020.U 13,30 SATI.

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

GENETIKA

PREDMETNI NASTAVNIK : JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF

  1. M.V.   60 BODOVA   OCJENA ŠEST (6)

UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 7.9.2020.U 13,30 SATI.

PRAVNI FAKULTET FORENZIKA

FORENZIČKA ANTROPOLOGIJA

PREDMETNI NASTAVNIK : JASMINKA H.HALILOVIĆ, RED. PROF

  1. 044-15-FO   57 BODOVA   OCJEN   ŠEST (6)

UPIS OCJENA I UVID U RADOVE OBAVIĆE SE 7.9.2020.U 13,30 SATI.

Translate »