Prof. dr Jasminka H.Halilović – rezultati ispita

Red broj Broj indeksa   Prva parcijala

16.4.2019.

Druga parcijal

21.5.2019.

SEM.

RAD

AKTIV

NOST

ZAVRŠNI

ISPIT

9.7.2019.

UK OCJ ZAVRŠNI

23.7.2019

UK OCJ
1. 009-18-FT   4,5                  
2. 022-18-FT   3             27 30 5
3. 026-18-FT   1                  
4. 028-18-FT   1             13 14 5
5. 036-18-RA   11,5 4,5 20 5 30 71 7      
6. 008-18-FA   9 10,5 20 5 44 89 9      
7. 019-18-S   4,5 6,5 10 5 21 47 5 45 71 7
8. 012-18-   1 7 10 5       31 56 6
9. 010-18-S   5 4,5 15 5 10,5 35 5 27 57 6
10. 007-18-FT   2       5 7 5 28 35 5
11. 044-18-FT   0 3,5     8 11,5 5 17 22 5
12. 040-18-FT   5 4 10 5 16 40 5 32 56 6
13. 024-18-FT   11,5 6,5 10 5 31 65 7      
14. 013-18-FT   11,5 3,5 20 5            
15. 004-18-FT   4 8 15 5       24 56 6
16. 027-18-FT   8,5 5,5 20 5 24 63 6      
17. 017-18-FT   9       10,5 19,5 5 1 19,5 5
18. 042-18-FA   7,5 6,5 20 5 27 66 7      
19. 021-18-FA   8 10 15 5 30 68 7      
20. 001-18-S   5,5 7,5 20 5 28 66 6      
21. 023-18-FT   4,5 0     9 13,5 5 22 26,5 5
22. 006-18-RA   7,5 2     27 36,5 5      
23. 031-18-S   11 6,5 5 5 17,5 45 5 38 66 7
24. 003-18-ST   10             28 38 5
25. 033-18-FT     1     0 1 5      
26. 063-18-     3 10 5 18 36 5 30 48 5
27. 030-18-S   11,5 7,5 20 5 11 55 6      
28.   MUHIĆ S.     20              
29.   AVDIĆ I.     20 5   25 5 31 56 6
30.   POMAKOVIĆ J.               19    
31.   LEVIĆ A.                    
32. 018-18-FT           3,5 3,5 5 6    
33. 041-18-S         5 28 33 5      
34. 005-18-FA                 28 28 5

 

PREGLED PREDISPITNIH I ISPITNIH BODOVA U TOKU 18/19 GODINE IZ PREDMETA BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM.

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA IZ 9.7.2019. I 23.7.3019.

PRAVNI FAKULTET-FORENZIKA   DNK-ANALIZA

  1. 013-16-FO OSAM (8)

POLJOPRIVREDNI FAKULTET

  1. 033-16-PO PET(5)
  2. 016-16-PO PET(5)
  3. 011-16-PO PET (5)
  4. 031-16-PO ŠEST (6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Translate »