Prof. dr Halid Žigić-rezultati ispita održanih 22.07.2022. godine

Prof. dr Halid Žigić-rezultati ispita održanih 22.07.2022. godine

REDNI BROJBROJ INDEKSAOCJENA
1.053/20-DS6
2.051/21-INI6
3.032/21-INI6
4.003/21-BS5
5.006/21-DS9
6.010/21-DS7
7.017/21-IND8
8.022/21-DS5
9.026/21-BS5
10.008/21-INI5
11.012/21-INI5
12.033/21-DS5
13.041/21-INI6
14.021/21-MHT5
15.027/21-INI5
16.049/21-MS6
17.016/21-DS5
ELEKTROTEHNIKA SA ELEKTRONIKOM
REDNI BROJBROJ INDEKSAOCJENA
1.043/21-E5
2.031/21-E5
3.038/21-E6
4.001/21-E6
5.011/21-E6
6.002/21-E5
7.004/21-E6
ELEKTROTEHNIKA II
REDNI BROJBROJ INDEKSAOCJENA
1.034/19-RI6
2.051/21-INI6
PRIMJENJENA DIGITALNA ELEKTRONIKA
REDNI BROJBROJ INDEKSAOCJENA
1.034/19-RI6
ELEKTROENERGETSKI SISTEMI

Share this post

Translate »
Menu