Prof. dr Gordana Đorđević

[vc_row 0=””][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”13751″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text 0=””]
 • Prof. dr Gordana Đorđević, vanredni profesor
 • Rođena 25.01.1964. Kovin, Srbija
 • Završen fakultet : Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Magistratura : Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet BKTema : »Sigurnost u elektronskoj trgovini«
 • Doktorat : Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Univerzitet BK,Tema: Sistemi informacione sigurnost u poslovnim modelima mrežne ekonomije
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Gordana Đorđević diplomirala je na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu na odseku Informacioni sistemi, a magistrirala i doktorirala na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Univerziteta BK. Radila je kao programer na poslovima izrade aplikativnih softvera u Elektronskiom računskom centaru zajedničkih službi Republičkih organa SR Srbije u Beogradu i kao projektant saradnik na projektovanju i implementaciji baza podataka u Zavodu za ekonomske ekspertize u Beogradu. 2001. godine na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo angažovana je u nastavnim aktivnostima, najpre kao asistent. Trenutno ima zvanje redovnog profesora u oblasti Informacionih tehnologija i Informacionih sistema. Gostujući je profesor na Fakultetu Računarskih nauka na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci. Prof. dr Gordana Đorđević je autor više naučnih i stručnih radova i udžbenika iz domena informacionih tehnologija. učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima sa radovima koji su nakon toga objavljeni u zbornicima radova. Koredaktor je jedne monografije i recenzent u dva naučna časopisa; jedan je kategorizovan I kategorijom od strane Ministarstva prosvete i klulture Republike Srpske, a drugi je na Thomson Routers listi. Član je redakcije nekoliko naučnih časopisa i urednik jednog koji je kategorizovan kategorijom M53 od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_column_text 0=””]

Monografije

 • Đorđević G., Jovanović L., Madžgalj J., Kompjutersko modelovanje i simulacija prirodnih procesa, monografija nacionalnog značaja, Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije, Beograd, 2015 (u štampi)

Udžbenici, skripte, nastavni tekstovi

Đorđević G., Informacione tehnologije u digitalnoj ekonomiji, monografija, BTO, Beograd, 2011, ISBN 86-905115-9-4, COBISS.SR-ID 187505676

Naučni radovi

 • • Inić B., Đorđević, G., »Nikola Tesla – građanin sveta«, Journal for Scientists and Engineers, Energetics Tehnologies, broj 3, godina III, ISSN 1451-9070, jul 2006., Zrenjanin (strana 3 – 4)
 •  Ratković M., Đorđević G., »Distribucija u okruženju Interneta i novih tehnologija«, Ekonomika, vol. 56, ISS. 2, 2010, Niš (strana 38 – 48)
 • • Đorđević G., »Ulaganja u ICT u vreme finansijske krize«, Glasnik za društvene nauke, Godina II, br.2, ISSN 1821 – 3421, COBISS.SR-ID 171372044, 2010, Beograd (strana 244 – 265)
 • • Đorđević G., »Primena savremenih IT rešenja u realizaciji i upravljanju poslovnim servisima«, Ekonomika, No. 1, God LVIII, I-III, YUISSN 0350-137X, UDK: 338 (497, 1), 2012, Niš (strana 38 – 49)
 • • Đorđević G., »Izgradnja standardizovanih sistema informacione sigurnosti«, Anali poslovne ekonomije – časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, , br. 6, 2012, UDK 004.738.5:339]:005, Banja Luka (strana 97 – 109)
 • • Đorđević G., Milačić D., »Savremeni menadžment i upavljanje IT otpadom«, Ecologica, Godina XIX, No. 67, ISSN 0354-3285, UDC: 502.7, 2012, Beograd (strana 364 – 369)
 • • Đorđević G., »Uticaji ICT i informacionog društva na društveno-ekonomski razvoj«, Socioeconomica – The Scientific Journal for Theory and Practice of Socio-Economic Development, Vol.1, No.2, eISSN: 2217-7558, UDC: 33, COBISS.SR-ID: 192509196, decembar 2012. (pp. 188 – 200)
 • • Đorđević G., »Uticaji informaciono-komunikacionih tehnologija na društveno-ekonomski razvoj«, Anali poslovne ekonomije – časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, , br. 7, 2012, UDK 004.738.5:339, Banja Luka (strana 45 – 65)
 • • Đorđević G., »Unapređenje poslovne komunikacije primenom savremenih IT rešenja«, EMC Review – časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije, God./Vol.II Br./No.II decembar/2012, UDK: 33, ISSN 2232-8823, Banja Luka (strana 237 – 252)
 • • Đorđević G., Jovanović L., »Kompjutersko modeliranje u predviđanju klimatskih promena u svetu«, Ecologica, Godina XX, No. 70, ISSN 0354-3285, UDC: 502.7, 2013, Beograd (strana 103 – 109)
 • • Đorđević G., »Savremeni pristupi u upravljanju elektronskim dokumentima i digitalnim podacima«, Glasnik za društvene nauke, Godina V, br.5, ISSN 1821 – 3421, COBISS.SR-ID 171372044, 2013, Beograd (strana 117 – 130)
 • • Vuleta J., Andžić S., Đorđević G., »THE TRANSPORTER SELECTION OPTIMIZATION IN TRANSPORT ISSUE«, Metalurgia International, No. 10 – 2013, ISSN 1582 – 2214, 2013, (pp. 72-75)
 • • Đorđević G., Jovanović L., »Primena savremenih softverskih rešenja u digitalnoj klimatologiji«, Ecologica, Godina XXI, No. 73, ISSN 0354-3285, UDC: 502.7, 2014, Beograd (strana 79 – 85)
 • • Đorđević G., Jovanović L., »Nove tehnologije u simulaciji klimatskih promena«, Ecologica, Godina XXI, No. 74, ISSN 0354-3285, UDC: 502.7, 2014, Beograd (strana 117 – 123)
 • • Đorđević G., »Savremeni sigurnosni koncepti u zaštiti poslovnih aktivnosti u mrežnom okruženju«, Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, 2014 (odobren za štampu od strane recezenata, časopis u štampi)
 • • Đorđević G., »Softverska i hardverska infrastruktura za simulaciju klimatskih promena«, Ecologica, Godina XXI, No. 76, ISSN 0354-3285, UDC: 502.7, 2014, Beograd (strana 758 – 763)
 • • Đorđević G., »Sigurnosni aspekti e-poslovnih modela u mrežnom okruženju«, Glasnik za društvene nauke, 2014 (odobren za štampu od strane recezenata, časopis u štampi)

Naučni skupovi, konferencije

 • Đorđević G., »Internet u službi elektronske promocije vina«, rad saopšten na skupu Vino kao strateški proizvod, Mokranjčevi dani, septembar 2002, Negotin (predavanje po pozivu)
 • • Đorđević G., »Upravljanje elektronskim dokumentima«, naučni skup Novi trendovi u menadžmentu, BK Univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, decembar 2002, Beograd (predavanje po pozivu)
 • • Đorđević G., »Sajamske manifestacije na Internetu – e-promocija u službi posticaja poslovanja«, rad saopšten na skupu Promocije na sjmovima kao faktor razvoja kompanije, Opština Stara Pazova i Udruženje privatnih preduzetnika Stara Pazova, februar 2003., Stara Pazova (predavanje po pozivu)
 • • Bošnjak S., Bošnjak Z., Pocajt V., Đorđević G., »Internet tehnologije u implementaciji koncepta menadžmenta znanja«, rad saopšten na međunarodnoj konferenciji, objavljen u celosti u zborniku radova Poslovna inteligencija – osnova uspešnog menadžmenta u globalnim uslovima, FTB, ISBN 978-86-83237-22-2, Beograd, 2005. (strana 179 – 187)
 • • Đorđević G., »Seoski turizam«, rad saopšten na skupu Turizam kao faktor regionalnog razvoja, Međunarodni sajam turizma, oktobar 2006, Novi Sad (predavanje po pozivu)
 • • Đorđević G., »Inteligentno upravljanje dokumentima«, rad saopšten na međunarodnoj konferenciji, objavljen u celosti u zborniku radova Menadžment i informacione tehnologije, FTB, ISBN 978-86-83237-33-8, COBISS.SR-ID 130350092, Beograd, april 2006. (strana 138 – 146)
 • • Đorđević G., »Seoski turizam – perspektiva Srbije?«, rad saopšten na skupu Turistički potencijali i razvoj turizma u kolubarskom okrugu, BK Univerzitet, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, mart 2007, Valjevo (predavanje po pozivu)
 • • Đorđević G., »Informaciona sigurnost – strategija zaštite senzitivnih podataka u svetu promenljivih rizika«, rad saopšten na VII Međunarodnoj konferenciji o elektronskoj trgovini i elektronskom poslovanju, E-trgovina, 18. – 20. april 2007, Palić, objavljen u celosti u zborniku radova – elektronsko izdanje
 • • Đorđević G., »Internet i Web tehnologije – moćni alati u funkciji promocije banja Srbije«, rad saopšten na V Kongresu Balneoklimatologa, Srpsko lekarsko društvo i Udruženje banjskih i klimatskih mesta Srbije, 28. – 29. maj 2007, Vrnjačka banja (predavanje po pozivu)
 • • Inić B., Đorđević G., »Menadžmentom znanja do učeće organizacije«, rad saopšten na XIV naučnom skupu »Tehnologija, kultura i razvoj – Zapadni Balkan na putu ka Evropskoj uniji«, 27. – 30. avgust 2007, Igalo (predavanje po pozivu)
 • • Đorđević G., »Internet u funkciji promocije i prodaje«, rad saopšten na skupu »Forme i kanali tržišnog povezivanja proizvođača i kupaca šljive«, «, u organizaciji Agencije za ekonomski razvoj, avgust 2007, Osečina (predavanje po pozivu)
 • • Inić B., Đorđević G., »Nikola Tesla, čovek za sva vremena«, rad saopšten na konferenciji, objavljen u celosti u zborniku radova Kreatori budućnosti: Nikola Tesla i Albert Ajnštajn, FTB, ISBN 978-86-83237-40-0, COBISS.SR-ID 136862220, Beograd, 2007. (strana 183 – 190)
 • • Đorđević G., »Multikulturalizam, biznis i Internet«, rad saopšten na međunarodnoj konferenciji, objavljen u celosti u zborniku Multikulturalizam i preduzetništvo, FTB, ISBN 978-86-83237-49-4, COBISS.SR-ID 143776780, Beograd, 2007. (strana 224 – 233).
 • • Đorđević G., »Internet i informacione tehnologije – temelji e-liderstva«, rad saopšten na međunarodnoj konferenciji, objavljen u celosti u zborniku radova Liderstvo u zemljama tranzicije – ispoljene i buduće tendencije, FTB i Institut za visoke evropske studije, ISBN 978-86-83237-56-2, COBISS.SR-ID 147753484, Beograd, 2008. (strana 216 – 227)
 • • Đorđević G., »Internet kao kanal marketinga«, rad saopšten na naučnom skupu »Ekonomsko-pravne pretpostavke nastupa tekstilne industrije na otvorenom tržištu«, Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka »SEDA«, Novi Pazar, mart 2008. (predavanje po pozivu)
 • • Đorđević G., »Internet i Web tehnologije u funkciji stvaranja profita«, rad saopšten na skupu u organizaciji Agencije za ekonomski razvoj, jun 2008, »Sajam Dunava«, Golubac (predavanje po pozivu)
 • • Đorđević G., »Primena ICT i razvoj informacionog društva u zemljama Zapadnog Balkana«, rad saopšten na I međunarodnom naučnom skupu o ekonomskom razvoju i životnom standardu EDASOL 2011 »Razvoj zemalja regiona Zapadnog Balkana i uticaj stranih investicija u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji«, elektronsko izdanje apstrakta, 2011, Banja Luka
 • • Đorđević G., Milačić D., »Savremeni menadžment i upravljanje IT otpadom: stanje u Srbiji«, rad saopšten na Međunarodnoj naučnoj konferenciji »Nove strategije i tehnologije zaštite životne sredine« pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, knjiga apstrakata (strana 104), 2012, Beograd
 • • Đorđević G., Jovanović L., »Kompjutersko modeliranje u predviđanju klimatskih promena u svetu«, rad saopšten na Međunarodnoj naučnoj konferenciji »Uticaj klimatskih promena na životnu sredinu i privredu« pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, knjiga apstrakata (strana 153), 2013, Beograd
 • • Đorđević G., Jovanović L., Radović V., »Компьютерные модели для прогнозирования изменений климата в мире«, conference »New challenges in the security sphere«, Varna Free University »Chernorizets Hrabar«, 21-22 June 2013, Varna, Bulgaria, objavljen u celosti u zborniku radova (strana 182-193)
 • • Đorđević G., Jovanović L., »Primena superkompjutera u predviđanju klimatskih promena«, rad saopšten na Međunarodnoj naučnoj konferenciji »Održiva privreda i životna sredina« pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, knjiga apstrakata (strana 88-89), 2014, Beograd
 • • Đorđević G., »Unapređenje nastavnih procesa primenom informacionih tehnologija«, rad saopšten na Naučnom skupu »Nauka i sloboda«, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Filozofski fakultet Pale, knjiga apstrakata – elektronsko izdanje (strana 323), 16.–18. maj 2014, Pale
 • • Đorđević G., Jovanović L., »ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕССАХ СИМУЛЯЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА«, conference »New challenges in the security sphere«, Varna Free University »Chernorizets Hrabar«, 21-22 June 2014, Varna, Bulgaria, objavljen u celosti u zborniku radova
 • • Đorđević G., Jovanović L., Čajka Z., »The new generation of computers applied in the simulation of climate changes«, University of Ruse, Union of Scientists in Ruse, 24-25 October 2014, conference in Ruse, Bulgaria (prihvaćen od strane recezenata za izlaganje na konferenciji)

Projekti

 • • Centar dečiih letovališta i odmarališta grada Beograda, »Polazna situacija i strateški pravci razvoja osnovne delatnosti centra«, januar 2002, Beograd (koautor – deo: Strategija elektronskog poslovanja)
 • • Trezor Narodne banke Srbije, Implementacija aplikacije »Izvršenje budžeta«, deo: Metodološka razrada sadržaja i uputstava za izvođenje obuke direktnih budžetskih korisnika, septembar 2007, Beograd
 • • Institut za ekonomiku i finansije, Škola interne revizije, Modul 3.6.A: Informaciona tehnologija, 2012, Beograd

Ostalo

• član saveta Fakulteta za trgovinu i bankarstvo, ALFA Univerziteta, od 2009. godine do 2010. godine

• predsednik Komisije za ekvivalenciju i nostrifikaciju, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, ALFA Univerzitet, od 2009. godine do 2010- godine

• šef Katedre za trgovinu, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, ALFA Univerzitet, od 2010. godine

• član komisije za poslediplomske studije, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, ALFA Univerziteta, od 2012. godine

• prorektor za nastavu ALFA Univerziteta, od aprila 2013. godine

• član komisije za doktorske studije ALFA Univerziteta, od maja 2013. godine

• vd rektora ALFA Univerziteta od maja 2013. godine

• koredaktor monografije Menadžment i informacione tehnologije, FTB, Beograd, april 2006. godine

• gostujući profesor na Univerzitetu za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, od 2011. godine

• član redakcije naučnog časopisa Glasnik za društvene nauke Fakulteta za trgovinu i bankarstvo ALFA Univerziteta u Beogradu od 2012. godine

• recezent knjige Internet marketing, autor Marijana Vidas-Bubanja, izdavač BPŠ, Beograd, 2012. godine

• recezent naučnog časopisa EMC Review – časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije APEIRON Univerziteta Banja Luka, od 2012. godine

• član redakcije časopisa Anali poslovne ekonomije – časopis za poslovnu ekonomiju, biznis i menadžment i komunikologiju, Univerziteta za poslovni inžinjering i menadžment, Banja Luka od 2012. godine

• glavni urednik naučnog časopisa Glasnik za društvene nauke (M53) Fakulteta za trgovinu i bankarstvo ALFA Univerziteta u Beogradu od 2013. godine

• član izdavačkog saveta časopisa za lingvistiku, literaturologiju i kulturologiju Reči Fakulteta za strane jezike ALFA Univerziteta u Beogradu od 2013. godine

• član izdavačkog saveta i redakcije časopisa Akademska reč ALFA Univerziteta u Beogradu od 2013. godine

• član uređivačkog odbora naučnog časopisa Ecologica (M51) od 2014. godine[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][vc_separator 0=””][/vc_column][/vc_row][vc_row 0=””][vc_column 0=””][/vc_column][/vc_row]

Translate »