Prof. dr Esed Karić – rezultati ispita


EVROPSKI  UNIVERZITET  BRČKO

PEDAGOŠKI  FAKULTET

 

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – PEDAGOŠKA INFORMATIKA

(održanog dana 07.07.2018.)

 

 

R.BR. BROJ INDEKSA OCJENA
1. 007/16-RNE 9
2. 018/16-VPU 6
3. 004/16-RNO 8
4. 030/16-RNO 8
5. 028/17-RNO 7
6. 032/16-RNE 8
7. 035/16-VPU 7
8. 008/16-RNO 8
9. 098/15-VPU 5
10. 048/17-VPU 6

 

 

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA – PORODIČNA PEDAGOGIJA (održanog dana 07.07.2018.)

 

R.BR. BROJ INDEKSA OCJENA
1. 035/16-VPU 7
2. 008/16-RNO 8
3. 098/15-VPU 5
4. 013/16-RNE 7
5. 017/16-VPU 8
6. 048/17-VPU 7

 

 

Upis ocjena na sljedećem ispitnom roku.