Akademik prof. dr Branko Vučković

[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_gallery interval=”3″ images=”12799″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]
  • Prof. dr Branko Vučković
  • Rođen 18. februar 1955. godine, Bar – Crna Gora
  • Završen fakultet : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE, Titograd, 1977. godine;
  • Magistratura : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD, Beograd 1997. godine-magistar pravnih nauka;
  • Doktorat : PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA KRAGUJEVAC, Kragujevac, 2000. godine -doktor pravnih nauka.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Biografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Datum rođenja:18. februar 1955. godine, Bar – Crna Gora
Adresa:Kotor, Rakite, lamella ¼
Telefon:069 030 609   067 206 609
E-mail:bvvuckovic@t-com.me   branko.vuckovic@sudstvo.me
Zaposlen u instituciji:OSNOVNI SUD CRNE GORE
Kategorizacija radnog mjesta/pozicija:Predsjednik Osnovnog suda
Završen fakultet/master/doktorat (navesti koji fakultet i kada):PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA CRNE GORE,
Titograd, 1977. godine;
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA BEOGRAD,
Beograd 1997. godine-magistar pravnih nauka;
PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA
KRAGUJEVAC, Kragujevac, 2000. godine -doktor pravnih nauka.
  

Radno iskustvo (koliko godina i na kojim poslovima):

1977. godine Radna organizacija za
urbanizam, izgradnju i održavanje Kotor;
1981. godine- 1989. godine sudija Opštinskog
suda u Kotoru;
1989. godine i dalje, Predsjednik
  

Drugo profesionalno iskustvo:

– 2004. godine – docent za užu naučnu oblast
Društvene i pravne nauke – Fakultet za
uslužni biznis, Novi Sad;
– 2009. godine – vanredni profesor za užu
naučnu oblast Krivično pravo i procesno
zakonodavstvo – Fakultet za mediteranske
poslovne studije, Tivat;
– 2013. godine – redovni profesor na
predmetima Krivično pravo i Krivično
procesno pravo, Evropski Univerzitet „Brčko
Distrikt“, Bosna i Hercegovina;
– 1993-2002.godine predsjednik Izvršnog odbora Udruženja sudija Crne Gore;
– Član Upravnog odbora Centra za obuku
sudija Crne Gore;
– Član Skupštine Instituta za javnu upravu,
pravosuđe i lokalnu samoupravu;
– 2006. godine- osnivač i predsjednik
Udruženja za krivično pravo i kriminalnu
politiku Crne Gore;
– 1991.godine dobitnik nagrade oslobođenja
grada Kotora „21 Novembar“, za izuzetne
radne rezultate i doprinos organizaciji rada
pravosudnih organa.
– 2016. godine dobitnik Zlatne plakete za
ostvaren doprinos razvoju nauke
Medjunarodnog krivičnog prava od Evropskog
Univerziteta „Brčko Distrikt“ i Evropskog
Univerziteta „Kallos“ Tuzla.
-2016. godine dobitnik Plakete za doprinos
uspješnom radu Udruženja za medjunarodno
krivično pravo Republike Srbije-Beograd, od
ovog Udruženja.
– učesnik VIII Ruskog kongresa Krivičnog
prava, održanog 30/31 maja 2013. godine na
Univerzitetu „Lomonosov“ i tom prilikom
podnio referat na temu „Karakteristike
Krivičnog zakonika Crne Gore“;
– učesnik na IX Ruskom kongresu krivičnog
prava koji je održan 29/30 maja 2014. godine
na Univerzitetu „Lomonosov“ u Moskvi sa
referatom na temu „Uticaj ekonomskog
kriminaliteta na zemlje u razvoju“.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”Bibliografija”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Knjige (15) :

1. “Krivično djelo ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 172 KZCG“, 1997. g., “OBOD” Cetinje;

2. Krivična djela protiv dostojanstva ličnosti i morala“, 2000. , “OBOD” Cetinje;

3. Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, (koautor), “OBOD” Cetinje, 2004. godine, ID 6960656;

4.KomentarZakonika o krivičnom postupku  Crne  Gore,  (koautor),  „OBOD“ Cetinje, 2005. godine, ISBN 86 -7420 – 015 – X .

5. Komentar Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog Zakonika  Crne Gore, (koautor), „OBOD“ Cetinje, 2006. godine, ISBN 86-7420-027-3.

6. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, drugo izmjenjeno i dopunjeno izdanje, (koautor), „OBOD“ Cetinje, 2006. godine, ISBN 86–7420–030-3.

7. Komentar Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, „Obod“ a.d., Cetinje, 2007.g. (koautor), ID 11258128.

8.Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Obod, Cetinje, 2007.g., (koautor), ISBN 978–86–7420– 039–1.

9.Komentar Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Obod, Cetinje, 2008.g., (koautor), ISBN 978–86– 420-050-6.

10.Krivično pravo Crne Gore, „Obod“ a. d. Cetinje,  2009.g.,  (koautor),  ISBN  978-86-7420-055-1.

11.Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore,  treće  izmijenjeno  i  dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, 2010, ISBN 978-9940-26-002-6, COBISS. CG-ID 16178192.

12. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje, (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije,  Tivat,  2010, ISBN    978-9940-26-001-9,    COBI    CG-ID 16164624.

13. Međunarodno krivično pravo, (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat, 2011, ISBN 978-9940-26-004-0, COBISS. CG-ID 18131216.

14.Krivično pravo Crne Gore, drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije, Tivat, 2011, ISBN 978-9940-26-004-7, COBISS. CG-ID 18410512.

15. Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore – četvrto izmijenjeno i dopunjeno izdanje (koautor), Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat 2015, ISBN 978-9940-26-009-5, COBISS.CG-ID 28902928.

Radovi objavljeni u domaćim časopisima (16):

1. Osnovni uzroci ugrožavanja javnog saobraćaja na području Kotora, Budve, Tivta i Herceg Novog za period 1985-1995, “Pravni zbornik”, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, 1-2/1999-2000, ISSN 0350 – 6630;

2. Objektivni uslovi inkriminacije kod krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja iz člana 172 stav 1 KZ RCG,  izdavač , “JUS FORUM” br.  1-2/2000,  časopis  Udruženja  za  pravnu informatiku Crne Gore;

3. Obilježja krivičnog djela bludne radnje i praksa sudova,  “PRO   info”,   časopis   za primjenu propisa, Beograd, br. 2/2002, ISSN 1450-9679;

4. Oblici krivičnog djela protivprirodnog bluda, “PRO info”, časopis za primjenu propisa, Beograd, 2/2003, ISSN 1450-9679;

5. Krivično zakonodavstvo SRJ i Državna zajednica Srbija i   Crna   Gora,   referat, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore, Zlatibor, 2003. godine;

6. Različita rješenja u Krivičnim zakonicima Srbije i Crne  Gore,    Udruženje  za  krivično pravo Srbije, Kopaonik, ISBN 86–83027–15–5, godina 2006;

7. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom Zakoniku Crne Gore, Institut za kriminološka  i  sociološka  istraživanja, Beograd, 2006. ,ISBN 8 –83287–14–9.

8. Mjere tajnog nadzora u Zakoniku o krivičnom postupku Republike Crne Gore, Pravni zbornik, Podgorica, br. 1-2/2006-2007, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISSN 0350 – 6630.

9. Osvrt na Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, međunarodni naučni skup, Budva, 2007. g., pod nazivom Primjena krivičnog zakonodavstva Crne Gore-dileme i problemi, Zbornik radova, izdavač Udruženje za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore.

10. Sistem krivičnih  sankcija,  Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, br.  1/2008,  god  I.,  Udruženje  za  krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800 -7090.

11. Načela krivičnog procesnog prava, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku br. 2/2008, god I., Udruženje za  krivično  pravo  i  kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800- 7090.

12. Sistem krivičnih sankcija, Perjanik, Policijska akademija Danilovgrad, godina 6. b17/18, 2008. g., ISSN 1451-3412.

13. Važenje krivičnog zakonodavstva Crne Gore, Crnogorska revija za krivično pravo i kriminalnu politiku, godina II, br. 1/2009, Udruženje za krivično  pravo  i  kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800-7090.

14. Ponavljanje krivičnog postupka, Sudijski dani, Dan  Crnogorskog   sudstva,   29-30. oktobra 2012. godine, ISBN 978-86-85781-11-7, COBISS.CG-ID 19428880.

15. Opasnost   od   nuklearnog   terorizma, (koautor)   Pravni   zbornik,   Podgorica,   b1/2014,  izdavač   Udruženje  pravnika  Crne Gore,  ISBN  0350  –  6630,  COBBIS.CG-ID 015934978.

16. Evropski nalog za hapšenje (koautor), Pravni zbornik, Podgorica, broj 3-4/2015, izdavač Udruženje pravnika Crne Gore, ISBN 0350-6630, COBBIS.CG-ID 015934978.

Radovi objavljeni u međunarodnim recenziranim časopisima i zbornicima (54):

1. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom Zakoniku Republike Crne Gore, Makedonska revija za kazneno pravo i kriminologiju, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409–5327 god. 13, br. 2/2006.

2. Mjere tajnog nadzora i zaštita ličnosti u Zakoniku o  krivičnom  postupku  Republike Crne Gore, Pravni život, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500, 9/2006.

3. Mjere tajnog nadzora u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Makedonska revija za krivično pravo i kriminologiju,br.2/2007,    14.,  Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409-5327.

4. Proceduralna pitanja okrivljenih prema Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Pravni život, 9/2007, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500.

5. Komparativna pravna studija, minimum standarda u vezi sa proceduralnim pravima optuženih i njihove odbrane u krivičnim postupcima, Adenauer Stiftung, zbornik The rights, urednik Stefanie Ricarda Roos, Rumunija, 2007.g., ISBN 978-973-0-04981-7.

6. Krivičnopravna zaštita životne sredine, Pravni život, br. 9/2008, Udruženje pravnika Srbije, ISSN 0350–0500.

7. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, Makedonska  revija  za  krivično pravo i kriminologiju, 2-3/2008, god. 15., Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Makedonije, ISSN 1409-5327.

8. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, „Kazak univerzitet“, Republika Kazahstan, redaktor E.I. Kairžanov, godina 2008., ISBN 978-601-247-015-4 (na ruskom jeziku).

9. Ljudske slobode i mjere tajnog nadzora, „Intermex“ Beograd, 2008.g., izdavač Udruženje za međunarodno krivično pravo, ISBN 978-86-83437-73-3.

10. Oduzimanje imovinske koristi u krivičnom pravu, „Intermex“ Beograd,  2009., Udruženje za međunarodno krivično pravo, ISBN 978-86-83437-73-3

11. Krivične sankcije u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Pravna riječ, br. 19/2009, god. VI, Banja Luka, Udruženje pravnika Republike Srpske.

12. Istraga prema Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, Makedonska revija za krivično pravo i kriminologiju, Ohrid, 2009. godine.

13. Istraga prema Predlogu Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore, Pravni život,10/2009, Udruženje pravnika Srbije, Beograd, ISSN 0350-0500.

14. Inkriminacija krivičnih djela proitiv polne slobode u Krivičnom  zakoniku  Crne  Gore, 2010.g. Pravni fakultet u Ljubljani, elektronsko izdanje.

15. Terorizam i ugrožavanje ljudskih sloboda, Intermex, 2010, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Beograd, ISBN 978-86-83437-73-3, COBISS. SR-ID 139841548.

16. Krivičnopravni aspekt zaštite životne sredine, (koautor), Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike   Srpske,   Banja   Luka, Godina VII, 23/2010, ISSN 1840-0272.

17. Uticaj ekonomske krize na trgovinu ljudskim organima, Udruženje  za međunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd,  2011.g.,  ISBN  978-86-83437-73-3 COBISS. SR-ID 139841548.

18. Odmjeravanje kazne u krivičnom pravu (koautor),  Univerzitet   Privredna   akademija Novi Sad, Pravni fakultet, 2011., ISBN 978-86-6013-020-0, COBISS. SR/ID 266198279.

19. Odgovornost pravnih lica za krivična djela, (koautor) Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, 29/2011, Godina VIII, ISSN 1840-0272.

20. Mjere tajnog nadzora kao dokaz pred sudom (koautor), Internacionalna asocijacija kriminalista, Banja Luka, 2011, Zbornik radova Kriminalističko forenzička istraživanja,  ISBN 978-99955-691-1-2, COBISS. BH-ID 2232600.

21. Krivično djelo genocida u međunarodnom krivičnom pravu, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd, 2012.g., ISBN   978-86-83437-73-3,   COBISS.   SR-ID 139841548.

22. Terorizam   kao   negacija   demokratije, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad   i   Centar   za   bezbedonosne   studije, Beograd, 2012.g., ISBN 978-86-6019-032-3, COBI SR-ID. 191707404.

23. Osnovi koji isključuju postojanje krivičnog djela (koautor), Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Zbornik radova, 2012.g., ISBN 978-99938-57-24-2,   COBI   BH-ID 2920472.

24. Principi međunarodnog krivičnog prava, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta “Privredna akademija” Novi Sad, 2012, ISBN 978-86-6019-022-4, COBISS. SR- ID 270349063.

25. Ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, Pravna riječ, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka, Godina IX, br. 33/2012, ISSN 1840-0272.

26. Reforma krivičnoprocesnog zakonodavstva Crne Gore, BICHIK, Akademija pravnih nauka Ukrajine,   Nº   2 (57) 2009. (prevod na ruskom).

27.Pojam, karakteristike i oblici ispoljavanja fenomena pranja novca, (koautor) Pravni fakultet za  privredu  i pravosuđe, Novi Sad, 2012., ISBN 978-86-6019-031-6.COBISS. SR- ID 193838860.

28. Zločin protiv čovječnosti u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Udruženje za međunarodno krivično pravo, „Intermex“, Beograd, 2013, ISBN 978-86-83437-73-3, COBI SR-ID 139841548.

29. Zločin protiv čovječnosti u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Pravni život, br. 9/2012, ISSN 0350–0500. (koautor)

30. Karakteristike prava koje primjenjuje Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju – Haški tribunal, Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije, Beograd,2013. (koautor).

31. Opasni otpad – ekološki problem budućnosti, Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, 1/2013, ISBN 978-99955-765-0-9,   COBISS.   BH-ID 3566360. (koautor).

32. Karakteristike Krivičnog  zakonika  Crne Gore, Moskovski univerzitet Lomonosov, 30- 31.maj 2013.godine, UDK  342.2/7.018(082), BBK 67.408, ISBN 978-5-4396-0435-7, (rad objavljen na ruskom jeziku).

33. Karakteristike Krivičnog  zakonika  Crne Gore – dileme i problemi u praksi (koautor). Rad objavljen u časopisu „Pravna riječ“, – časopis Udruženja pravnika, Banja Luka, broj 37/2013, ISSN 1840-0272.

34. Poreski kriminalitet,“  Pravni  život“,  br. 10/2013,  Udruženje  pravnika  Srbije,  ISSN 0350–0500.

35. Krivičnopravna zaštita  intelektualne svojine, (koautor) Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, 2013., ISBN 978-86-6019-037-8. COBI SR-ID 282042887.

36. Međunarodna krivična djela u Krivičnom zakoniku Crne Gore.  Zbornik,  izdavač Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije, Beograd, 2014., ISBN 978-86-89879-01-8. Međunarodno savjetovanje na temu: “Suđenje za ratne zločine pred nacionalnim sudovima”,  Beograd,  Avala  (Pinosava)  09.  i 10. maj 2014.g.

37. Pritvor u svjetlu Ustava i Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore (koautor). Zbornik radova Vladavina  prava  i  pravna država u regionu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni Fakultet, 2014. godine, ISBN 978-99938-57-31-0, COBISS.RS-ID 4363544.

38. Fenomenološka obilježja  korupcije. Zbornik  radova  međunarodnog  naučnog skupa, „Evropski Univerzitet Brčko Distrikt“, Bosna i Hercegovina, 1/2014, ISBN 978-99955-806-0-5, COBISS. RS-ID 4184600. (koautor).

39. Uticaj ekonomskog kriminaliteta na zemlje u raz Rad prihvaćen za IX Ruski kongres krivičnog prava, 29-30 maj 2014. godine, na Univerzitetu Lomonosov, Moskva, Ruska federacija, UDK      343.2/.7(082),      BBK 67.408я43, ISBN 978-5-4396-0703-7, (rad objavljen na ruskom jeziku).

40. Zloupotrebe u primjeni mjera tajnog nadzora. Zbornik, izdavači Udruženje za međunarodno krivično pravo i „Intermex“, Beograd, 2014., ISBN 978-86-6411-000-6, COBI SR-ID 207523084. XIII tematski međunarodni naučni skup “Zloupotreba moći”, Tara, od 18. do 22. juna 2014.g.

41. Zaštita životne sredine – krivičnopravni aspekt. Rad prihvaćen od strane Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i biće objavljen u Zborniku Broj 2/2014.

42. Krivična djela protiv polne slobode u Krivičnom zakoniku Crne Gore, Naučno- praktična revija,   “Ugolovnoe   pravo”,   broj 5/2014.  Rad  objavljen  povodom  naučnog skupa  u  Vrhovnom  sudu  Ruske  Federacije. Rad  bjavljen na ruskom jeziku. (kooautor)

43. Ekološki terorizam – normativno-pravni okvir, „Pravna riječ“, Udruženje pravnika Republike Srpske, broj 40/2014, ISSN 1840-0272. (kooautor)

44. Pravo na zdravu životnu sredinu- krivičnopravni aspekt. Udruženje pravnika Srbije, „Pravni život“, broj 9/2014, YU ISSN 0350-0500 (koautor).

45. UGROŽAVANJE ŽIVOTNE SREDINE UPOTREBOM BIOLOŠKOG ORUŽJA, Zbornik radova sa Trećeg Medjunarodnog naučnog skupa, Evropski univerzitet Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina, broj I/2015, ISBN 978-99955-99-00-3, COBISS. RS-ID 4922648 (koautor).

46. Komandna odgovornost  u medjunarodnom krivičnom pravu, Zbornik radova Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije, sa tematskog skupa – Pravda, pravičnost i zakonitost u krivičnom pravu u svetlu standarda Evropske unije, Beograd, 2015.g., ISBN 978-86-89879-02-5, COBISR-ID 214962700, str. 114 (koautor).

47. Evropski nalog za hapšenje, Zbornik radova Udruženje za medjunarodno krivično pravo Republike Srbije, Četrnaesta tematska medjunarodna naučna        konferencija „MEDJUNARODNA, SUDSKA, TUŽILAČKA I POLICIJSKA SARADNJA U BORBI PROTIV KRIMINALA“,   Tara,   24-28.   jun   2015.g.,„Intermex“, Beograd, ISBN 978-86-6411-000-6, COBISS.SR-ID 207523084, str. 205 (koautor)

48. Evropski nalog za hapšenje, Evropska revija, Evropski   Univerzitet   Brčko   Distrikt Bosna i Hercegovina, Godina I, vol 1, broj 1/2015, ISSN 2303-8020, str. 23 (koautor).

49. BIOLOŠKO   ORUŽJE   –   UTICAJ   NA ŽIVOTNU  SREDINU,  Pravni  fakultet  za privredu i pravosudje, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Zbornik radova XII tradicionalnog naučnog skupa „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić“, ISBN 978-86-6019-058-3 COBISS.SR-ID 299340807, 2015. G. (koautor).

50. CYBER TERORIZAM, Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, broj 44/2015,  Godina  XII,  ISSN  1840-0272,  str. 345. (koautor)

51. ILEGALNE MIGRACIJE- KRIJUMČARENJE LJUDI, Zbornik radova sa IV Medjunarodnog skupa „MIGRACIJE U XXI VIJEKU – uzroci i posljedice“, Evropski univerzitet Brčko Distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ – Tuzla, 2016. g., ISSN  978-99955-99-09-6,  COBISS.RS-ID 5758232, str. 58. (koautor)

52. POLOŽAJ SUDSTVA U CRNOJ GORI – normativno pravni okvir, Zbornik Udruženja za medjunarodno krivično pravo, Intermex, Beograd, Drvengrad, jun 2016.g., ISBN 978-86-6411-000-6,   COBISS.SR-ID.   207523084, str. 83. (koautor)

53. UTICAJ MIGRACIJA NA TRGOVINU LJUDIMA, Zbornik Pravnog fakulteta za privredu i pravosudje Univerziteta Privredna akademija u   Novom   Sadu,   Novi   Sad, septembar 2016.g., ISBN 978-86-6019-066-8, COBISS.SR-ID 307889927, st 51. (koautor)

54. KRIVIČNO DJELO OTMICA, Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, Banja Luka, broj 48/2016, Godina XIII, ISSN 1840-0272, st 255. (koautor)

Domaći kongresi, simpozijumi i seminari (7):

1. Odgovornost pravnih lica za krivična djela, referat na Sudijskim danima, monografija Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija Crne Gore, 2008.g., ISBN 978- 9940- 9195-0-4.

2. Opšti osvrt na Zakon o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, Perjanik, Policijska akademija Danilovgrad, godina 6, broj 16, ISSN 1451-3421.

3. Sistem krivičnih sankcija u krivičnom zakoniku Crne Gore, (koautor-jedan od dva autora), Monografija  Vrhovnog  suda  Crne Gore  i  Udruženja  sudija  Crne  Gore,  2009., ISBN     978-86-85781-08-7,     COBISS-CG-ID 15983632.

4. Pritvor u Zakoniku o krivičnom postupku Crne  Gore,  (koautor-jedan  od  dva autora),   Sudijski dani, Budva, 2011, Vrhovni sud Crne Gore i Udruženje sudija Crne Gore, ISBN 978-86-85781-11-7, COBI CG-ID 194-28880.

5. Pritvor u Zakoniku o krivičnom postupku Crne Gore, (koautor), Pravni zbornik, časopis za pravnu teoriju i praksu, 1-2/2012, Udruženje pravnika Crne Gore, Podgorica, 2012., ISBN 0350-6630, COBBIS. CG-ID 015934978.

6. Ponavljanje  krivičnog     postupka, Monografija Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija Crne Gore, 2012., ISBN978-86-85781-11-7,     COBISS.     CG-ID19428880,     izašao     iz     štampe     u 2014.godini.

7. Ekološki     terorizam     normativnopravni okvir, Časopis Udruženja sudskih vještaka Crne   Gore,   „Expertus   Forensis“,   broj 22/2014, ISSN 1451-4672 (koautor).

Objavljeni prikazi, izvještaji i ekspertize (4):

1. PRIVREDNI KRIMINALITET, autora dr Mića Boškovića, prof. emeritusa, (koautor), “Perjanik”, časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilograd, ISSN 145-3412, godina 8, broj 22/23/2010.

2. EKOLOŠKI KRIMINALITET, autora pr dr Mića Boškovića, prof. emeritusa, i mr Dejana Boškovića, (koautor), “Perjanik”, časopis za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava, Policijska akademija, Danilograd, ISSN 145-3412, godina 8, broj 24/2010.

3. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDSKOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0-3,   COBISS   CG-ID   25149200   (recenzent). Prikaz je objavljen u časopisu Udruženja sudskih vještaka Crne Gore, „Expertus Forensis“, broj 22/2014, ISSN 1451-4672.

4. KRIVIČNO PRAVO CRNE GORE U SUDSKOJ PRAKSI, autora i izdavača prof. dr Bore Čejovića, Kotor, 2014. ISBN 978-9940-9585-0-3,   COBISS   CG-ID   25149200   (recenzent). Prikaz  je  objavljen  u  dnevnom  listu  „DAN“,23.08.2014. godine.

Recenzije (7)

– Sistem nacionalne bezbjednosti Crne Gore, autora dr Ivana Mašulovića, izdavač Fakultet za poslovni menadžment Bar, 2008. godine, ISBN 978-86-85755-25-5.

– Krivično pravo, autora prof. dr Bore Čejovića i prof. dr Mirka Kulića, izdavač JP Službeni glasnik Beograd, 2011.godine, ISBN 978-86-519-1034-3.

– Recenzent Zbornika radova X Tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa „Pravnički dani prof. dr Slavko Carić”, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, ISBN 978-86-6019-022-

4, 2013.g.

Krivično pravo autora prof. dr Bore Čejovića i prof. dr Mirka Kulića, izdavač Pravni fakultet

za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, 2014. ISBN 978-

86-6019-040-8 i COBISS SR-ID 284833287.

– Krivično pravo Crne Gore u sudskoj praksi, autora prof. dr Bore Čejovića, izdavač prof. dr Bora Čejović, Kotor 2014.g., ISBN 978-9940-

9585-0-3, COBISS.CG-ID 25149200.

– Recenzent radova “Krivična djela terorizma u pravu Bosne  i  Hercegovine  i  evropski standardi” i “Nadležnost Međunarodnog krivičnog suda za zločin genocida kao faktor generalne prevencije”, objavljenih u časopisu “Dijalog”, broj 1-2, 2013.godine, časopisu za filozofiju i društvenu teoriju Centra za filozofska istraživanja, Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Član redakcije:

– Glavni i odgovorni urednik Crnogorske revije za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore, ISSN 1800 -7090.

– Međunarodno naučnog časopisa “Nauka i znanje” Kazahstana, Kazah Univerzitet u Kazahstanu.

– Zbornika radova IX tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa “Pravnički dani Prof. dr Slavko Carić”, Pravni fakultet Univerziteta Privredna akademija, Novi Sad, ISBN 978-86-6019-022-4.

– Član naučnog odbora Zbornika radova međunarodnog   naučnog   skupa   „Pravo   i izazovi XXI vijeka“, Evropski Univerzitet BrčkoDistrikt, Bosna i Hercegovina, 2013.g.

– Član redakcijskog odbora Zbornika radova II Međunarodnog   naučnog   skupa   „Pravo   i izazovi XXI vijeka – Korupcija“, Evropski Univerzitet  Brčko  Distrikt  –  Brčko  2014.g., ISBN     978-99955-806-0-5,     COBISS.RS-ID 4184600.

– Član naučnog odbora III Međunarodnog naučnog skupa „KATASTROFE-prevencija i saniranje posljedica“, koji je odžan 27. i 28. marta  2015.  godine  na  Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, Bosna i Hercegovina.

– Član  Programskog odbora X tradicionalnog Medjunarodnog skupa „PRAVNIČKI DANI PROF. DR SLAVKO CARIĆ“, koji je održan od 24. do 26. septembra 2015. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosudje u Novom Sadu,  pod  nazivom „PRILAGODJAVANJE PRAVNE REGULATIVE AKTUELNIM TRENDOVIMA U REGIONU“.

– Član naučnog odbora IV Međunarodnog naučnog skupa “Migracije u XXI vijeku – uzroci i   posljedice”,   koji   je   održan   25.   marta 2016.godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, Bosna i Hercegovina.

– Član naučnog odbora V Međunarodnog naučnog skupa “Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku”,   koji   će   se   održati   07.   aprila 2017.godine na Evropskom Univerzitetu Brčko Distrikt – Brčko, u organizaciji Evropskog Univerziteta Brčko-Distrikt i Evropskog Univerziteta “Kallos”-Tuzla, Bosna i  Hercegovina.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Učešće u radnim grupama za izradu zakona i podzakonskih

akata:

 

/

 

Angažovanost na projektima (i ako jeste kojim):

/

 

17

 

 

 

 

OBLASTI I TEME ZA KOJE SE PRIJAVLJUJETE:

Krivično pravo – opšti i posebni dio

Krivično procesno pravo

Medjunarodno krivično pravo

 

 

 

Ranije iskustvo kao predavač

(ako jeste gdje i kada):

– Angažovan u Centru za pravne klinike na

Krivičnopravnoj    klinici    Pravnog    fakulteta

Univerziteta Crne Gore, u školskoj 2003/2004;

–     Studijske     2006/2007,     2007/2008     i

2008/2009, Fakultet za poslovni menadžment Bar, Kazneno pravo u privrednom i finansijskom poslovanju (predavanja i ispiti);

–   Studijske   2009   do   februara   2016.g., Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat,  Krivično  pravo  i  procesno zakonodavstvo (predavanja i ispiti);

– Studijske 2009- i dalje, Pravni fakultet Univerziteta  „Mediteran“,  Međunarodno krivično pravo (predavanja i ispiti);

 

– domaćin i predavač na Ljetnjoj školi za mlade sudije i tužioce iz Jugoistočne Evrope u Kotoru od 09. do 15. juna 2008.godine, a u organizaciji Sekretarijata Regionalne antikorupcijske inicijative iz Sarajeva (RAI) i Uprave za antikorupcijski inicijativu Crne Gore.

 

–   u   Policijskoj   akademiji   u   Danilovgradu

2007.godine održao sam predavanje na temu: “Primjena Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela”.

 

– predavač na Seminaru za pripremu polaganja pravosudnog ispita u organizaciji Pravnog fakulteta  Univerziteta  “Mediteran”  u  2011.  i

2012. godini, na predmetu Krivično pravo.

Da li ste prošli obuku za predavača (ako jeste, gdje i kada):/
 

Poznavanje stranog jezika (koji i nivo znanja):

Francuski jezik – osnovni nivo
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]
Translate »
Menu