Predstavnici Evropskog univerziteta Kallos Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko Distrikt posjetili maturante Gimnazije „ Meša Selimović“ Tuzla

Predstavnici Evropskog univerziteta Kallos Tuzla doc.dr.sc. Izet Banda, Dekan Ekonomskog fakulteta, dr.sc. Jasminka Sadadinović red.prof. Dekan Tehničkog fakulteta, dr.sc. Ranka Kubiček, red.prof., zajedno sa predstavnicima studenata, dana 14.03.2018. godine posjetili su Gimnaziju „ Meša Selimović“ Tuzla. Cilj posjete je prezentacija fakulteta Evropskog Evropskog univerziteta Kallos Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko Dikstrikt.

Prezentacija je bila fokusirana na upoznavanje sa studijskim programima, prostornim (učionice i dobra opremljenost laboratorija), kadrovskim i organizacijskim resursima Evropskih univerziteta.

Posebno je istaknuto da su nastavni planovi i programi svih studijskih programa usklađeni sa nastavnim planovima i programima fakulteta u BiH, susjednim zemljama, te Evropske unije. Naglašeno je da nastavu izvode akademici i vrhunski profesori, sa bogatim i značajnim iskustvom u nastavnom, naučnom i istraživačkom radu. Istaknuta je višegodišnja dobra edukacijska praksa na svim studijskim programima koja se odvija u okviru univerzitetskih prostorija ali i u specijaliziranim institucijama koje odgovaraju potrebnoj praksi u realnim uslovima, omogućenoj potpisanim ugovorima sa nizom institucija, a što je bila i dobra iskustvena baza za organizovanje i uspostavljanje edukacijskog procesa na novom fakultetu-Medicinskom na Evropskom univerzitetu Kallos Tuzla. Podcrtano je da, iako ovaj studij korača tek u svoj drugi semestar, stvoreni su svi uslovi potrebni da se stekne vrhunsko teoretsko znanje, laboratorijska praksa i praksa na Univerzitetskom kliničkom centru i Domu zdravlja Tuzla i dr. , te privatnim klinikama različitih specijalnosti sa kojima su potpisani ugovori o saradnji.

Detaljno su objašnjeni načini finansiranja i neke komparativne prednosti studiranja na ovim univerzitetima u odnosu na druge sa istim studijskim programima.

Translate »