Poziv za prijavu radova: Treći tematski zbornik radova vodećeg međunarodnog značaja Savremeni menadžment alati i ekonomija turističkog sektora današnjice

Rok za prijavu radova:  30.10.2018. g
Publikovanje tematskog zbornika radova do kraja 2018. g
Puno autorstvo za rad u tematskom zborniku prihvata se ako ima do dva koautora na jednom radu. Ukoliko ima tri ili više koautora, rad se vrednuje prema pravilima za koautorske radove. U tematskom zborniku jedan autor može imati najviše dva rada, uključujući i koautorstvo.

Radove pisati isključivo na engleskom jeziku kako bismo olakšali indeksiranje zbornika i u stranim bazama.

Obim teksta rada bi trebalo da bude veći od jednog tabaka teksta, odnosno oko 16 strana – 28.800 karaktera sa razmakom.

U Tematskom zborniku radova međunarodnog značaja „Savremeni menadžment alati i ekonomija turističkog sektora današnjice“ biće publikovani radovi koji dobiju pozitivnu recenziju od strane dva međunarodna recenzenta, a koji su po karakteru originalni naučni ili pregledni radovi.

Predmetni zbornik radova će biti indeksiran ISBN, CIP, Cobiss.SR brojem u Narodnoj biblioteci Srbije i biće prijavljen za indeksiranje i/ili publikaciju i/ili listiranje na: Thomson Reuters ISI Web of Science (WOS), EBSCO, CiteSeerX, SCOPUS, ERA, ProQuest, Google Books, Google Scholar database i sl.
Svi radovi imaće svoj DOI broj.

Kotizacija se plaća po radu, bez obzira na broj autora.

– 11.400,00 din za autore iz Srbije (95 eur iz inostranstva)*  Učesnici sa akademskih i istraživačkih institucija, privrede, državne uprave, javnih službi, privrednih komora
– 9.000,00 din za autore iz Srbije (75 eur iz inostranstva)* Studenti postdiplomskih studija uz potvrdu o studiranju (svi koautori na radu bi trebalo da budu studenti I, II ili III nivoa studija)
– 7.800,00 din za autore iz Srbije (65 eur iz inostranstva)*   Studenti osnovnih studija uz potvrdu o studiranju (svi koautori na radu bi trebalo da budu studenti osnovnih studija) i nezaposlena lica

Napomena: Troškovi novčane transakcije padaju na teret autora.
​​*Kotizacija uključuje: publikovanje jednog rada u zborniku radova i jedan primerak zbornika na CD-u, poštanske troškove dostave zbornika, druge organizacione troškove.

Kliknite ovde za više informacija o publikaciji
Prethodna dva izdanja tematskog zbornika radova međunarodnog značaja karakteriše sledeće:
 • 22 člana uređivačkog odbora iz 5 različitih država regiona Balkana – 6 iz Srbije, 6 iz Crne Gore, 2 iz Slovenije, 4 iz Hrvatske i 4 iz Makedonije;
 • više od 120 prijavljenih radova od čega je publikovano njih 86 na više od 1.300 stranica;
 • više od 160 autora iz 13 različih država: Indije, Rusije, Rumunije, Slovačke, Slovenije, Švajcarske, Nemačke, Srbije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Makedonije i Hrvatske;
 • predstavnike više od 40 fakulteta, 30 univerziteta, 10 visokih škola, nekoliko naučnih instituta, različitih preduzeća i dr;
 • više od 180 angažovanih recenzenata;
 • dva eminentna izdavača – Udruženje ekonomista i menadžera Balkana u saradnji sa Fakultetom za turizam i hotelijerstvo iz Ohrida – Makedonija i dr.
Prijava za recenzente
Recenzenti ostvaruju značajne popuste na kotizacije za četiri velike međunarodne konferencije:
 • 2. Međunarodnu naučnu konferenciju ITEMA 2018 – Graz University of Technology, Austria – 8.11.2018. godine (za više informacija kliknite ovde);
 • 4. Međunarodnu naučnu i biznis konferenciju LIMEN 2018 – Beograd, 13.12.2018. godine (za više informacija kliknite ovde);
 • 3. Međunarodnu naučnu konferenciju EMAN 2019 – Ljubljana, Slovenija (za više informacija kliknite ovde);
 • 5. Međunarodnu konferenciju ERAZ 2019 – Budimpešta, Mađarska (za više informacija kliknite ovde).
Uređivački odbor tematskog zbornika radova međunarodnog značaja – Editorial Board:

 1. dr Snežana Štetić, full time professor, The College of Tourism, Belgrade, Serbia – Editor-in-Chief
 2. dr Dobrica Jovičić, full time professor, Faculty of Geography, Institute of Tourismology, Belgrade, Serbia
 3. dr Snežana Besermenji, full time professor, Faculty of Sciences Novi Sad, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Serbia
 4. dr Ivo Županović, full time professor, Faculty of Business and Tourism Budva, Montenegro
 5. dr Tatjana Pivac, associate professor, Faculty of Sciences Novi Sad, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Serbia
 6. dr Darko Lacmanović, full time professor, Faculty of Tourism Bar, Mediterranean University, Podgorica, Montenegro
 7. dr Mladen Knežević, associate professor, Faculty of Tourism, University of Maribor, Slovenia
 8. dr sc Elvis Mujačević, associate professor, Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija, Croatia
 9. dr Zoran Todorović, professor, Montenegro Business School, Montenegro Tourism School, Mediterranean University, Montenegro
 10. dr Elizabeta Mitreva, associate professor, Faculty of Tourism and Business Logistics, University Goce Delcev, Stip, Macedonia
 11. dr Vuk Bevanda, associate professor, Faculty of Business Studies, University John Naisbitt, Belgrade, Serbia
 12. dr Jasmina Gržinić, associate professor, Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirkovic”, Pula, Croatia
 13. dr Tatjana Boshkov, associate professor, Faculty of Tourism and Business Logistics, University Goce Delcev, Stip, Macedonia
 14. dr Irina Petrovska, associate professor, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia
 15. dr Kristina Košić, associate professor, Faculty of Sciences Novi Sad, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, Serbia
 16. dr Silvana Đurašević, associate professor, dean, Faculty of Tourism Bar, Mediterranean University, Podgorica, Montenegro
 17. dr Tatjana Dimoska, associate professor, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia
 18. dr Anton Vorina, senior lecturer, School of Sustainable Tourism ERUDIO, Ljubljana, Slovenia
 19. dr Aljoša Vitasović, assistant professor, Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirkovic”, Pula, Croatia
 20. dr Ana Tripković-Marković, assistant professor, Faculty of Business and Tourism, Budva, Montenegro
 21. dr Ivona Jovanović, assistant professor, Faculty of Tourism and Hotel Management Kotor, Montenegro
 22. dr sc. Iva Svilar, assistant professor, Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirkovic”, Pula, Croatia
Kliknite ovde za više informacija o tematskom zborniku radova međunarodnog značaja

 

Translate »