Poziv za Međunarodni naučni skup


Institut za srpsku kulturu Priština, sa privremenim sedištem u Leposaviću i Evropski univerzitet Kallos Tuzla -BiH, organizuje međunarodni naučni skup, koji će se održati 29. i 30. marta 2018. godina u Leposaviću, pod nazivom “SRPSKO-RUSKI ODNOSI U PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI”.

Letter of Invitation for Scientific Conference

Pozivno pismo za međunarodni naučni skup Srpsko ruski odnosi u prošlosti i sadašnjosti

Письмо с приглашением на научную конференцию

Рекомендации по подготовке и оформлению

УПУТСТВО САРАДНИЦИМА

Instructions to Associates General Remarks