POSJETA STUDENATA FARMACIJE KOMPANIJI PHARMAMED U TRAVNIKU


Studenti farmacije Fakulteta zdravstvenih nauka Evropskog univerziteta »Kallos« Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko distrikt, su u četvrtak, 02.11.2017. godine zajedno sa profesoricom dr. Jasminkom Sadadinović, posjetili kompaniju »Pharmamed« u Travniku, kao dio laboratorijskih vježbi. »Pharmamed« je industrijski proizvođač herbalnih proizvoda i medicinskih proizvoda, dijetetskih proizvoda, kozmetike i dr. U asortimanu ove kompanije nalazi se oko 200 različitih proizvoda.

Predstavnici menadžmenta kompanije su upoznali studente sa načinom rada kmpanije i njenim dostignućima. Nakon toga student su obišli pogone za proizvodnju i laboratorije za fizičko-hemijsku kontrolu sirovina, ambalaže i proizvoda.

Na taj način su stekli dodatna saznanja o primjeni dobre proizvođačke prakse (GMP) u industrijskoj proizvodnji lijekova i sistemom Osiguranja kvaliteta, koji osigurava da se produkti konstantno proizvode i kontrolišu prema standardima kvaliteta koji odgovaraju namjeni proizvoda i zahtjevima kvaliteta.

Posjeta je bila vrlo uspješna i studenti su stekli nova i korisna znanja.