Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet
Brčko distrikt

Dobrodošli

POSJETA BEHRAM – BEGOVOJ MEDRESI TUZLA I JU TURISTIČKO UGOSTITELJSKOJ ŠKOLI TUZLA

Pred vratima je nova školska godina, maturanti donose odluke o tome gdje će se dalje obrazovati i šta studirati. Kako bi im olakšali izbor i dostavili što više informacija o upisu na Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla i Evropski univerzitet Brčko, predstavnici Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla su dana 06.03.2018. godine posjetili maturante Behram-begove medrese Tuzla i JU Turističko ugostiteljske škole Tuzla.

Prezentovani su studijski programi koje maturanti mogu upisati u akademskoj 2018/19. godini na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla ili Evropskom univerzitetu Brčko. Profesori su se posebno osvrnuli na novosti u ovoj akademskoj godini. Prva novost, na Evropskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla osnovan je Medicinski fakultet, sa dva studijska programa – Medicina na prvom i drugom integrisanom ciklusu studija, kao i Biomedicina i zdravstvo na trećem ciklusu studija. Za djecu šehida i poginulih boraca prva godina prvog ciklusa studija je besplatna.

Druga novost je besplatno studiranje na Evropskom univerzitetu u Brčkom, gdje je obezbijeđen popust na školarinu na način da studenti koji upišu prvu godinu studija, u toku školovanja na prvom ciklusu, imaju jednu godinu besplatnu.

Evropski univerzitet u Behram-begovoj medresi Tuzla i JU Turističko ugostiteljskoj školi u Tuzli predstavljali su doc. dr. Izet Banda, dekan Ekonomskog fakulteta, doc. dr. Almir Šabović, profesor na Tehničkom fakultetu, i Almina Kuduzović, generalni sekretar Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

Na osnovu izvršene prezentacije ocijenjeno je da su maturanti navedenih škola zadovoljni sa prezentacijom i reklamnim materijalom koji su dobili.

 

Translate »