Profesori 2018-03-27T07:07:37+00:00

Doc. dr Blanka Oršolić

 • Rođena 13.11.1969. Ugljara, općina Orašje, BiH
 • Završen fakultet : Agronomski fakultet u Zagrebu
 • Magistratura : Pravni fakultet, Osijek Tema : Disciplinska odgovornost državnih službenika u pravu Republike Hrvatske i pravu Bosne i Hercegovine
 • Doktorat : Pravni fakultet, Osijek Tema: Uloga etičkih kodeksa u svezi s ostvarivanjem svrha „dobroga upravljanja”
Cijela biografija

Prof. dr Brana Komljenović

 • Rođena 20.08.1956. Prijedor, BiH
 • Završen fakultet : Pravni fakultet Banja Luka
 • Magistratura : Univerzitet u Beogradu Tema : Suverenitet i evropske integracije
 • Doktorat : Pravni fakultet Banja Luka; Tema: Humanitarne intervencije i međunarodno pravo
Cijela biografija

Doc. dr Dubravko Derk

 • Rođen 22.08.1963. Čakovec, Hrvatska
 • Završen fakultet : Pravni fakultet u Mariboru SlovenijaFakultet kriminalističkih znanosti Zagreb Hrvatska
 • Magistratura : Policijska akademija u Zagrebu Tema : Žrtve maloljetnih počinitelja nasilnih delikata na području Zagreba s posebnim osvrtom na odnos između žrtve i počinitelja
 • Doktorat : Evropski univerzitet Brčko distrikt Pravni fakultet Tema: Mogućnosti suradnje među ključnim subjektima socijalne kontrole u velikim urbanim sredinam
Cijela biografija

Prof. dr Edin Ramić

 • Rođen 07.08.1972. Brčko, BiH
 • Završen fakultet : Univerzitet u Tuzli, Filozofski fakultet, Odsjek historija-geografija
 • Magistratura : Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet Tema : Historijsko-pravni značaj francuske Deklaracije o pravima čovjeka i građanina iz 1789. godine
 • Doktorat : Univerzitet u Sarajevu, Pravni fakultet Tema: Upravno-politički razvitak i položaj Zvorničkog sandžaka prema Bosanskom ejaletu do 1833. godine
Cijela biografija

Doc. dr Ivana Sinanović

 • Rođen 21.02.1980. Tuzla, BiH
 • Završen fakultet : Filozosfki fakultet Tuzla
 • Magistratura : PMF Sarajevo Odsjek Biologija Tema : Retrospektivni značaj tragova krvi i dlaka u rasvjetljavanju krivičnih djela na području TK-a u periodu 2003-2008 godine“ i tako stekla zvanje magistra bioloških nauka
 • Doktorat : Evropski univerzitet, Pravni fakultet – Forenzika Tema: Značaj tragova krvi i dlaka u rasvjetljavanju krivičnih djela na području TK
Cijela biografija

Doc. dr Jovan Stojanović

 • Rođen 05.06.1962. Špionica, BiH
 • Završen fakultet : Pravni fakultet u Sarajevu
 • Magistratura : Pravni fakultet Evropski univerzitet Brčko Tema : Založno pravo na pokretnim stvarima (Ručna zaloga)
 • Doktorat : Pravni fakultet Evropski univerzitet Brčko Tema: Registrovana zaloga
Cijela biografija

“Cilj nam je da svršeni studenti, sa stečenim znanjem, budu konkurentni na tržištu i osposobljeni za obavljanje najsloženijih poslova u oblasti prava, bezbjednosti i forenzike. Spremni smo da profesionalno izvršavamo sve planirane zadatke, kako bi se ostvarili visoki ciljevi kojima Fakultet teži.”

Prof. dr NEDELJKO STANKOVIĆ • DEKAN PRAVNOG FAKULTETA

AKADEMIK PROF. DR. NEDELJKO STANKOVIĆ INAUGURISAN U AKADEMIKA EVROPSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI U SALZBURGU

March 8th, 2018|0 Comments

Na svečanoj ceremoniji, koja je održana 3.03.2018. godine u Salzburgu, akademiku prof. dr. Nedeljku Stankoviću, rektoru Evropskog univerziteta [...]

AKADEMIK PROF. DR. NEDELJKO STANKOVIĆ OBJAVIO UNIVERZITETSKI UDŽBENIK ZA KRIVIČNO PRAVO

March 2nd, 2018|0 Comments

Evropski univerzitet Brčko distrikt objavio je univerzitetski udžbenik pod naslovom Krivično pravo – opšti i posebni dio, autora [...]

U KOTORU ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE KOMENTAR KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE PROFESORA EVROPSKOG UNIVERZITETA

March 2nd, 2018|0 Comments

U koncertnoj dvorani kotorske Muzičke škole “Vida Matjan” je dana 7.10.2017. godine održana promocija knjige pod nazivom Komentar krivičnog [...]

SPECIJALNI IZASLANIK EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA JAVNO PRAVO U POSJETI EVROPSKOM UNIVERZITETU

March 2nd, 2018|0 Comments

Ambasador Karolos Gadis, zamjenik direktora i specijalni izaslanik Evropske organizacije za javno pravo za Balkan i zemlje koje [...]