Kontakt 2018-02-21T11:39:15+00:00

LET’S GET STARTED

We’re here to help answer your questions. Judicial matters can be complicated, our experts are on hand to help inform you of every aspect regarding your topic. We take great pride in using our expertise for you and look forward to hearing from you.

OUR COMMITMENT TO SERVE YOU

“Nastavu izvode vrsni predavači, koji su se dokazali i u teoriji i u praksi. Fakultet raspolaže prostorijom koja je opremljena za simulaciju suđenja. Izvođenjem interaktivne nastave, kod studenata se razvija kreativnost i samostalnost u radu, čime se postižu optimalni rezultati u osposobljavanju studenata za njihov budući rad. Profesori su pristupačni studentima, ne ponašaju se birokratski i nijedan od njih ne pravi „bauk“ od svog predmeta. Oni pomažu studentima da se opredijele za svoj budući posao, u kome će se pronaći i koji će ih ispunjavati.”

Prof. dr NEDELJKO STANKOVIĆ