Biografija 2018-03-05T13:20:21+00:00

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

  • Rođen 01.10.1958. Tinja, Bosna i Hercegovina
  • Završen fakultet : Pravni fakultet
  • Magistratura : Pravni fakultet Tema : Nacionalne manjine kao faktor dobrosusjedskih odnosa
  • Doktorat : Pravni fakultet Tema: Otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim osvrtom na Republiku Srbiju; Doktorat : Sportske nauke Tema: The impact of applied anthropological dimensions on the situational and competetive efficiency of karateists

Prof. dr Nedeljko Stanković rođen je 1. oktobra 1958. godine u Tinji, opština Srebrenik. Osnovnu skolu završio u Tinji, a srednju Elektrotehničku školu završio je u Tuzli. Diplomirani je pravnik. Magistrirao je iz oblasti pravnih nauka na temu Nacionalne manjine kao faktor dobrosusjedskih odnosa. Zvanje doktora pravnih nauka stekao je odbranom doktorske disertacije pod naslovom Otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s posebnim osvrtom na Republiku Srbiju. Doktorsku disertaciju iz sportskih nauka pod naslovom The impact of applied anthropological dimensions on the situational and competetive efficiency of karateists odbranio je u Kanadi.

Po završetku srednje škole radio je u Titovim rudnicima Kreka Banovići. Od 1982 godine bio je direktor preduzeća Autoprevoz u Tuzli. Početkom ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije (1992. god.), preselio se u Austriju. Austrijsko državljanstvo stekao 2003. godine. U Austriji je 1994. godine osnovao kompaniju Kallos Handels- und Bau GmbH, koja se bavila izvođenjem gradjevinskih radova i ugostiteljstvom. U Srbiji je 1999. godine osnovao kćerku firmu Kallos doo. koja se bavi izvođenjem građevinskih radova i prometom naftnih derivata. U okviru ove firme postoji lanac benzinskih pumpi, kao i građevinska i transportna mehanizacija. Osnivač je građevinske firme Kallos doo. u Budvi, u Crnoj Gori, koja je investitor i izvođač radova na izgradnji apartmanskog naselja u Bečićima.

Profesor Stanković se od 1975. godine bavi sportom. Njegovo sportsko usavršavanje dostiglo je visok nivo – nosilac je zvanja velikog majstora u karate shi soky 9ᵒ-ky-dan, koje je stekao 2014. godine u Njujorku.

Profesor Stanković dobitnik je brojnih evropskih i svjetskih priznanja, od kojih se posebno izdvaja počasni doktorat iz oblasti prava i istorije buda i borilačkih vještina, koji je dobio od Asocijacije svjetskih religija – International Fellowship of Martial Arts – India Branch. Pored toga, dobio je od International Fellowship of Martial Arts – India Branch majstorsko zvanje 9th Dan (Kudan) iz oblasti azijskih borilačkih vještina.

Svjetska karate asocijacija Hachi – O – Kai uručila mu je dana 27.03.2016. godine u Las Vegasu, SAD, diplomu velikog majstora borilačkih vještina Evrope.

Dobitnik je priznanja Grand Master of the year 2015 i Grand Master of the year 2016, koje mu je dodijeljeno u Lisabonu. Profesor Nedeljko Stanković upisan je u

Lisabonsku kuću slavnih međunarodnih borilačkih vještina, 9. 05. 2015. godine kao Grand Master of the Year 2015.

Dr Stanković proglašen je od Humanitarne misije iz Indije svjetskim promoterom mira. Ovo priznanje uslijedilo je na osnovu njegovih naučnih, sportskih i drugih zasluga, koje u sebi sadrže miroljubive i humane poruke.

Evropski pokret u Bosni i Hercegovini, povodom obilježavanja Dana Evrope, dodijelio je dr Nedeljku Stankoviću plaketu za životno djelo – doprinos razvoju nauke, kulture i sporta u Bosni i Hercegovini. Stankoviću je priznanje uručeno na svečanoj akademiji koja je održana u Brčkom, 29.06.2015. godine.

Učesnik je brojnih kongresa i stručnih konferencija nacionalnog i međunarodnog značaja. Recenzent je monografije Maloljetnička delinkvencija, autora dr. Jusufa Pušine.

Redovni je član Evropske akademije nauka i umjetnosti u Salzburgu, Austrija, a potpredsjednik je i redovni član Evropske akademije nauka u Boegradu, Srbija.

1. Knjige

1) Fitness, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013, ISBN

978-99955-758-5-4, COBISS.BH-ID 3462424;

2) Karate, knjiga 1, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013,

ISBN 978-99955-775-0-6, COBISS.BH-ID 3860760;

3) Osnovne kategorije i pojmovi u pravnoj i političkoj teoriji, (koautor),

Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2013, ISBN 978-99966-775-4-4, COBISS.BH-ID 4018968;

4) Problemi naučnog definisanja manjina, Evropski univerzitet Brčko distrikt,

Brčko, 2014, ISBN 978-99976-605-2-7, COBISS:BH-ID 4321560;

5) Terorizam i finansiranje terorizma, Evropski univerzitet Brčko distrikt,

Brčko, 2014.ISBN 978-99976-605-7-2, COBISS.RS-ID 4704280;

6) Istorija sporta, Evropski unverzitet Brčko distrikt, Brčko, 2015, ISBN 978-

99955-99-03-4, COBISS.RS-ID 5213720;

(7) Tehnika i Taktika u sportu, (koautor), Evropski univerzitet Brčko distrikt,

Brčko, 2015, ISBN 978-99955-99-07-2, COBISS,RS-ID 5441516;

8) Krivično pravo, Opšti dio, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-12-6, COBISS, RS-ID 5829144;

9) Karate, Knjiga II, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-16-4, COBISS, RS-ID 6201624;

10) Uvodu u Kriminalistiku, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2016, ISBN 978-99955-99-19-5, COBISS, RS—ID 6256664,

11) Krivično pravo, Posebni dio, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2017,

ISBN 978-99955-99-20-1, COBISS-RS-ID 6328088,

12) Kriminologija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2017, ISBN 978-99955-99-23-2, COBISS-ID 6385432.

2. Članci

1) Evropska unija i antiislamizam: pouke za Srbiju, (koautor), Godišnjak

Evropskog defendologija centra, Banja Luka 2012, COBISS.BH-ID 3338264, str. 10 – 19, UDK 322:28-67(4);

2) Krivično delo pranja novca u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa Pravo i izazovi XXI veka, Brčko, 2013, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-765-0-9; COBISS.BH-ID 3566360;

3) Ugrožavanje nacionalne računarske infrastrukture računarskom sabotažom, s osvrtom na Republiku Srbiju, (koautor), Zbornik radova Nove sigurnosne ugroze i kritička nacionalna infrastruktura, Policijska akademija, Visoka policijska škola, Zagreb, 2013, str. 171-182; UDK 681.3;

4) Zloupotreba položaja ili ovlašćenja kao vid korupcije u krivičnom pravu Bosne i Hercegovine, (koautor), Zbornik radova Pravo i izazovi XXI vijeka, I tom, Evropski univerzitet, Brčko, 2014, str. 1-17; UDK343.352:343.214(497.6);

5) Razlike u motoričkim sposobnostima između učenika i karatista uzrasta 10 do 12 godina, (koautor), Zbornik radova sa međunarodnog simpozijuma Sport i zdravlje, Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Tuzla, 2013, (str. 329-332);

6) The Infulence of Some Motor Abilities on the Specific Karate Precision with Hand and Leg (koautor), Sport Scientific Practical Aspeckts, International scientific journal of kinesiology, Tuzla, 2013, (str.67-72);

7) Effects of Application Program Sports Games Basketball and Volleyball, the Transformation of Motor Abilities and Motor Skills of Childeren with Special Needs, (koautor), Zbornik radova sa Međunarodne interdisciplinarne naučno-stručne konferencije, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica, 2014, (str.251-256);

8) Validity of the Test in Two-Hand Successive Attack Technigues with Top Karate Athletes, (koautor), Tehnich tehnologies education management, Sarajevo, 2014, (str.282-287);

9) Evazija poreza, (koautor), Evropska revija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2015, ISSN 2303-8020, UDK;0/9 br.1/2015. god. I, vol. I;

10) Uloga međunarodnih institucija u prevenciji i saniranju posledica katastrofa, (koautor), Zbornik radova s III Međunarodnog naučnog skupa Katastrofe – prevencija i saniranje posljedica, Brčko, 2015, I tom, (str. 5-18.); ISBN 978-99955-99-00-3; COBISS.BH-ID 4922648; UDK 504.4:341.1/8(082);

11) Međunarodnopravni okvir za upravljanje migracijama, (koautor), Zbornik radova s IV Međunarodnog naučnog skupa Migracije u XXI vijeku – uzroci i posljedice, Brčko, 2016, I tom, (str. 1-17.); ISBN 978-99955-99-09-6; COBISS.BH-ID 5758232; UDK 314.15:341.4

12) Ustavno-pravni položaj Kosova i Metohije od 1945. do 2015. (koautor), Tematski zbornik s Nacionalnog naučnog skupa sa Međunarodnim učešćem, Kosovo i Metohija u kontekstu balkanskih naroda i država, Leposavić, 2016, ISBN 978-86-89025-25-5, COBIS. SR-ID 222626316.

13) Efekti kinezioloških aktivnosti na transformaciju morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti žena različite životne dobi, (koautor), Časopis, Sports Sceance and Health 6, Banja Luka, 2016, DOI: 10.7251/SSH16035M, UDC: 572.512:796.012.38-055.2

14) The effects of programmed kinesiological treatment on the transformation of some motor skills and postural status pupils IV – VI grade of primary school, (koautor), Časopis Sports Sceance and Health 6, Travnik, vol 9. ISSUE 2., 12/2016,

15) Primjena funkcionalnog treninga u vrhunskom sportu i reakciji (koautor),

SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE, Naučno-stručni časpis iz oblasti sportskih i medicinskih – rehabilitacionih nauka, Banja Luka, Decembar, 2016., ISSN 2232-821, DOI:10.7251/SSH1602120M, UDC:796.015:519.863

16) Radni odnos kao institut radnog prava u Bosni i Hercegovini, (koautor), Zbornik radova sa V Međunarodnog naučnog skupa Rad i stvaralaštvo u XXI vijeku, Brčko, 2017, I tom, (str.); ISBN 978-99955-99-27-0; COBISS.RS-ID 6429464; UDK 349.2:331.105(497.6).

17) Agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju tokom 1999. godine i zloupotreba moći međunarodne zajednice, (koautor), Glasnik br. 42; str. 255-266; 2017. godine, Institut za srpsku kulturu Priština – Leposavić; UDK 341.311 (497.1) „1999“;

18) Svet i nove geopolitičke paradigme, (koautor) Institut za političke studije, Beograd, 2017. godine, UDK 327.39 (4+5):327(497);

19) Prikaz odnosa upravnih i radnih sporova u ustavnopravnom poretku Bosne i

Hercegovine, (koautor), Evropska revija, Evropski univerzitet Brčko distrikt, Brčko, 2017, ISSN 2303-8020, UDK 347.9(497.6), br.2 (6), 2017. god. III.

20) Veliki rat 1914-1918: Uzroci, posledice, tumačenja, (koautor), Baština, sveska 43, Institut za srpsku kulturu u Prištini, Leposavić, 2017, UDK 94 (100) „1914/1918“ 355.48 (100) „1914/1918“.

III ČLANSTVO U KOMISIJAMA I DRUGIM ORGANIMA

1) Predsjednik GKF Federacije, Karate saveza republike Austrije.

2) Potpredsjednik Karate saveza Evrope.

3) Potpredsjednik i redovni član Evropske akademije nauka u Beogradu.

4) Redovni član Evropske akademije nauka i umjestnosti u Salzburgu, Austrija.

5) Vršilac dužnosti rektora Evropskog univerziteta “Kallos“ Tuzla od osnivanja.

6) Predsjednik Upravnog odbora Evropskog univerziteta Brčko distrikt (2011. – 2015.).

7) Predsjednik Savjeta Evropskg univerziteta Brčko distrikt od 2015. godine.

8) Dekan Pavnog fakulteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt od 2015. godine.

9) Član međunarodne organizacije East West bridge, nezavisne naučne i istraživačke zajednice, koja se bazira na nauci, istraživanja, dijalogu, toleranciji i razumijevanju.

10) Direktor Univerzitetskog centra za razvoj vještina i karijere Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

11) Član Redakcionog odbora časopisa Evropska revija.

12) Član Uređivačkog odbora časopisa Naučna revija.

13) Član Naučnog odbora Međunarodnog naučnog skupa Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

14) Član Komisije za osiguranje kvaliteta Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

15) Član Komisije za osiguranje kvaliteta Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla.

16) Član Naučnog i tehničkog odbora Dipartimento di Studi Europei “Jean Monnet”, sa sjedištem u Locarno, Švicarska.