Evropski univerzitet Brčko distrikt

Da Evropa bude bliže Vama, studirajte sa nama! Donesi pravu odluku!

Bijeljinska cesta 72-74, Brčko distrikt

+387 49 590 605

Evropski univerzitet Brčko distrikt

Na pravom ste mjestu!

Dobrodošli na zvaničnu stranicu Evropskog univerziteta. Misija Evropskog Univerziteta je da doprinese kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

8 godina postojanja

Evropski univerzitet osnovan je 2011. godine s misijom da doprinese kvalitativnom razvoju društva u BiH posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

Zavidan uspjeh

Bogatstvo ovog Univerziteta su njegovi studenti koji ga čine posebnim i koji doprinose razvoju Univerziteta posredstvom svoje vlastite afirmacije u društvu.

Novosti
VIII MNS

VIII Međunarodni naučni skup

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizovaće dana 03. aprila 2020. godine VIII međunarodni naučni skup na temu
EVROPSKE I EVROAZIJSKE INTEGRACIJE - PREDNOSTI i NEDOSTACI-

NOVI PROGRAMI

Aktuelno

 • MEĐUNARODNA SARADNJA SA UNIVERZITETOM IZ INDIJE

  MEĐUNARODNA SARADNJA SA UNIVERZITETOM IZ INDIJE

  U Beogradu je dana 6.12.2019. godine potpisan ugovor o saradnji između Evropskog univerziteta Brčko distrikt, Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla i Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd u osnivanju, s jedne strane, i International Manipur University, javnim univerzitetom iz Indije, s druge strane. Evropski univerzitet nastavlja dobru praksu ostvarivanja međunarodne saradnje sa univerzitetima iz regiona i svijeta. Ceremonija … MEĐUNARODNA SARADNJA SA UNIVERZITETOM IZ INDIJE Read More »
 • Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2019/20. godine

  Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2019/20. godine

  Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2019/20. godine. Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to: JZU … Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2019/20. godine Read More »
 • Predstavnici Sberbank BH u posjeti Evropskom univerzitetu

  Predstavnici Sberbank BH u posjeti Evropskom univerzitetu

  Studenti treće godine zajedno sa prof.dr Ankom Bulatović primili su u posjetu predstavnike Sberbank BH dd Brčko. Saradnja sa Sberbank je višestruka a ovakve posjete realizuju se svake godine. Predstavnici Sberbank Renata Dodić, direktorica poslovnice Sberbank Brčko i Mirela Mehaković, bankar za fizička lica poslovnice Sberbank Brčko, predstavile su studentima ekonomije proizvode koje banka nudi … Predstavnici Sberbank BH u posjeti Evropskom univerzitetu Read More »
 • PROFESORI EVROPSKOG UNIVERZITETA UČESNICI KONFERENCIJE MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA METODOLOGA DRUŠTVENIH NAUKA

  PROFESORI EVROPSKOG UNIVERZITETA UČESNICI KONFERENCIJE MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA METODOLOGA DRUŠTVENIH NAUKA

  U Beogradu se, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, u petak, 15. novembra 2019. godine, održala treća međunarodna naučna konferencija na temu Značaj primenjenih istraživanja za razvoj nauke i rešavanje problema prakse u savremenom društvu. Organizator konferencije je Međunarodno udruženje metodologa društvenih nauka, a suorganizatori su Institut za srpsku kulturu iz Prištine – Leposavića i … PROFESORI EVROPSKOG UNIVERZITETA UČESNICI KONFERENCIJE MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA METODOLOGA DRUŠTVENIH NAUKA Read More »
 • Profesori sa Evropskog univerziteta uzeli učešće na međunarodnom naučnom skupu u Novom Sadu

  Profesori sa Evropskog univerziteta uzeli učešće na međunarodnom naučnom skupu u Novom Sadu

  U organizaciji Fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu dana 14.11.2019. godine održan je međunarodni naučni skup na temu „Privrednopravni okvir i ekonomski razvoj država Jugoistočne Evrope“. Oko 90 učesnika iz cijelog svijeta izlagalo je svoje naučne i stručne radove na ovom skupu, a radovi su publikovani u zborniku radova. Učesnici … Profesori sa Evropskog univerziteta uzeli učešće na međunarodnom naučnom skupu u Novom Sadu Read More »
 • EVROPSKI UNIVERZITET UČESNIK NA XVIII MEĐUNARODNOM SAJMU PRIVREDE U BRČKOM

  EVROPSKI UNIVERZITET UČESNIK NA XVIII MEĐUNARODNOM SAJMU PRIVREDE U BRČKOM

  Privredna komora Brčko distrikta BiH je pod pokroviteljstvom Vlade Brčko distrikta BiH, Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH, Antunović d.o.o., Bimal, d.d. Brčko i drugih privrednika Brčko distrikta BiH tradicionalno i ove godine organizovala 18. Međunarodni sajam privrede/gospodarstva “Brčko 2019” i to u periodu od 7.-9. novembra 2019. godine. Sajam na području Distrikta organizuje se već nekoliko godina … EVROPSKI UNIVERZITET UČESNIK NA XVIII MEĐUNARODNOM SAJMU PRIVREDE U BRČKOM Read More »
 • Program Work and Travel USA

  Program Work and Travel USA

  Program Work and Travel USA je namijenjen mladim osobama od 18 do 30 godina, koji su redovni studenti i imaju želju da provedu ljeto u SAD radeći različite vrste poslova a shodno sopstvenim željama i sposobnostima. Učešćem na programu studenti imaju priliku da provedu nezaboravno ljeto i na taj način usavrše engleski jezik i bolje … Program Work and Travel USA Read More »
 • K O N K U R S za upis studenata

  K O N K U R S za upis studenata

  Na osnovu člana 99 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 30/09 i 29/18), člana 27 stav 5 Statuta i odluke Upravnog odbora broj  90-6/2019 od 1.10.2019. godine, a uz prethodno mišljenje Senata, koje je dato aktom broj 88-6/2019 od 30.09.2019. godine, Evropski univerzitet Brčko distrikt raspisuje … K O N K U R S za upis studenata Read More »
 • IZUZETAN MEĐUNARODNI USPJEH AKADEMIKA STANKOVIĆA

  IZUZETAN MEĐUNARODNI USPJEH AKADEMIKA STANKOVIĆA

  Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski unuverzitet „Kallos“ Ttuzla intenzivno rade na međunarodnoj saradnji i promociji naših Univerziteta kao značajnih naučnih ustanova. Da bi to mogli, trebamo imati i naučnike koji su prepoznati  u svjetskim razmjerima i koji svojim naučno-istraživačkim i publicističkim radom zaslužuju da budu dio međunarodne naučne scene. Najnovija saradnja i priznanje stižu … IZUZETAN MEĐUNARODNI USPJEH AKADEMIKA STANKOVIĆA Read More »
 • Diploma Evropskog univerziteta Brčko distrikt priznata i nostrificirana u Norveškoj

  Diploma Evropskog univerziteta Brčko distrikt priznata i nostrificirana u Norveškoj

  Studentica koja je studirala i završila četvorogodišnji studij na Pedagoškom fakultetu, smjer „ Razredna nastava sa defektologijim” , 240 ECTS bodova uspješno je nostrificirala diplomu u Norveškoj i stekla uslove za početak rada u Norveškoj. Značaj ove nostrifikacije tim je veći što se radi o izuzetno osjetljivom području rada: rad sa školskom djecom i defektologija. … Diploma Evropskog univerziteta Brčko distrikt priznata i nostrificirana u Norveškoj Read More »
 • Na Europskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik pod naslovom: „Osnovi revizije“,  autora prof.dr. Izeta Bande

  Na Europskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik pod naslovom: „Osnovi revizije“,  autora prof.dr. Izeta Bande

  Na Europskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik pod naslovom: „Osnovi revizije“,  autora prof.dr. Izet Banda, profesora i dekana Ekonomskog fakulteta Autor je budućim korisnicima ovog izdanja jasno poručio da je, s vremena na vrijeme, i u najboljem poslovanju, korisno se  osvrnuti  i retroaktivnim postupcima uočitoi i ukazati na eventualne propuste u poslovnim aktivnostima. … Na Europskom univerzitetu „Kallos“ Tuzla prezentiran je univerzitetski udžbenik pod naslovom: „Osnovi revizije“,  autora prof.dr. Izeta Bande Read More »
 • MEĐUNARODNA SARADNJA SA INTERNATIONAL MANIPUR UNIVERSITY

  MEĐUNARODNA SARADNJA SA INTERNATIONAL MANIPUR UNIVERSITY

  Evropski univerzitet nastavlja dobru praksu ostvarivanja međunaropdne saradnje sa univerzitetima iz regiona i svijeta. Ovaj puta Evropski univerzitet započinje saradnju sa International Manipur University, javnim univerzitetom iz Indije, koji se nalazi u saveznoj državi Manipur. Ceremonija zaključivanja ugovora između Evropskog univerziteta Brčko distrikt, Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla, Evropskog fakulteta „Kallos“ Beograd u osnivanju i International … MEĐUNARODNA SARADNJA SA INTERNATIONAL MANIPUR UNIVERSITY Read More »
Obavještenja
Gideon Robert University
Gideon Robert University
Manipur International University
Manipur International University

Univerzitetska izdanja

Oglasna tabla

U sklopu Evropskog univerziteta postoji šest fakulteta

Organizacione jedinice Univerziteta

Pravni fakultet

U svom sklopu sadrži studijske programe bezbjednosti, opšteg prava i forenzike.

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet obrazuje budući informatičari, građevinci, saobraćajci i poljoprivrednici.

Ekonomski fakultet

Oblasti računovodstva, menadžmenta,preduzetništva,marketinga i trgovine.

Pedagoški fakultet

Obrazujemo buduće profesore iz oblasti razredne nastave, matematike, fizike, istorije i geografije.

Fakultet političkih nauka

Nudimo studije iz Žurnalistike, Socijalnog rada, Međunarodnih odnosa i diplomatije i Politologije.

Fakultet zdravstvenih nauka

Obrazujemo najbolje farmaceute, medicinske sestre,sanitarne inženjere,fizioterapeute i stomatologe.

Programe obuke za sticanje certifikata o stručnoj osposobljenosti

Više informacija o upisu, dokumentaciji potrebnoj za upis, visini naknade za stručno usavršavanje i dr, nalazi se u svakom programu, a moguće je provjeriti i pozivom na broj telefona 049 590 605 ili 610. Upisi su u toku.

One

Program stručnog osposobljavanja za trenere - instruktore

Iz oblasti streljaštva; Iz oblasti budo vještina (Globar Martial Arts Association Hachi-O-Kai Budo Karate Do Federation Europe); Iz oblasti sportskih disciplina (ronjenje, veslanje, skijanje, tenis, nogomet i dr.).

Two

Program stručnog usavršavanja iz obalsti zdravstva;

Program stručnog usavršavanja iz obalsti menadžmenta u zdravstvu kao i oblasti zdravstvene njege

Three

Program polaganja ispita za sticanje osnovnih znanja iz oblasti informatike i program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja;

Informiši se +387 49 590 605

Jedna godina besplatna za studente osnovnih studija!

Poslušajte iskusne

Naši Dekani

Naš osnovni motiv je da razvijemo sistem visokog obrazovanja čiji će krajnji ishod biti vaše zadovoljstvo i korist, a naša dužnost je da udovoljimo vašim željama da steknete kvalitetna znanja koja će vam obezbijediti dobar posao i od vas stvoriti profesionalce spremne da odgovore svakom izazovu.
Prof. dr Anka Bulatović
Ekonomski fakultet
Na fakultetu predaju eminentni stručnjaci iz prakse koji su svoja znanja i iskustva sticali u privredi, organima državne uprave i drugim institucijama koje su bile generator razvoja svake države. Fakultet će posebno stimulisati kreativnost i inovativnost studenata i otvoren je i spreman da podrži njihove ideje i inicijative.
Prof. dr Halid Žigić
Tehnički fakultet
Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Mogu da rade kao sudije, javni tužioci, advokati, notari, državni službenici u organima uprave, pravnici u ustanovama, javnim i privrednim subjektima u policiji i na raznim forenzičkim poslovima.
Akademik prof. dr Nedeljko Stanković
Pravni fakultet
Pored naučnih zvanja profesori našeg Fakulteta,veoma su susretlјivi pri ostvarivanju komunikacije sa studentima kako na časovima tako i na konsultativnoj nastavi,sve u želјi da studenti ovladaju znanjem koje će im poslužiti kao najbolјe oružje za budućnost. Uvažene koleginice i kolege studenti,mi vas pozivamo da se upišete na jedan od naših Fakulteta.
Prof. dr Esed Karić
Pedagoški fakultet
Svi kabineti potrebni za kvalitetno i suvremeno odžavanje nastave izuzetno su komforni i opremljeni tehničkim pomagalima i specifičnim sadržajima. Zato s ponosom ističemo da praktičan rad u ambulantama, laboratorijima i kabinetima zadovoljava najviše svjetske standarde.
Akademik prof. dr Rudika Gmajnić
Fakultet zdravstvenih nauka
U ispunjavanju društvene dimenzije svoje misije, FPN je prepoznat kao naučno istraživačka institucija koja nudi ekspertizu i savjetodavne usluge za različite učesnike procesa stvaranja javnih politika, s ciljem omogućavanja aktivnog korištenja svih potencijala razvoja. Programi su koncipirani po ugledu na fakultete kako u BiH tako i zemljama u regionu.
Prof. dr Kemal Brkić
Fakultet političkih nauka

Univerzitetska biblioteka posjeduje u svom knjižnom fondu i stručne publikacije na stranim jezicima, kao i knjige iz filozofije i religije. U biblioteci se čuvaju: diplomski i magistarski radovi kao i doktorati koji su takođe dostupni studentima na uvid.  U sastavu biblioteke su i periodične publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci).

0
Naslova

Na Evropskom univerzitetu nastavu izvodi preko 200 profesora, u naučnonastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta. Pored toga, bitno je istaknuti da na Univerzitetu radi i sedam
akademika. Nastavnici i saradnici Evropskog univerziteta dolaze iz svih krajeva bivše Jugoslavije.

0
Profesora i eminentnih stručnjaka

Studenti Evropskog univerziteta uspješno se afirmišu na tržištu rada i pokazuju svoje komeptencije i vještine koje su usvojili tokom studija. Svršeni studenti Evropskog univerziteta zaposleni su u sudovima, policiji, zdravstvenim ustanovama, školama i predškolskim ustanovama, preduzećima i drugim subjektima.

0
Aktivnih studenata
Translate »
Menu