Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet

NOVOSTI
4108 Ivan Bekjarev

Novo na Evropskom Univerzitetu

Želite li da unaprijedite svoje govorne sposobnosti i da poboljšate svoj nastup? To sada možete učiniti u Centru za karijerno vođenje i savjetovanje na...

Ovjera ljetnog semestra

Obavještenje za studente: Pozivaju se svi studenti, koji to još nisu učinili, da predaju svoj indeks na studentskoj službi Univerziteta radi ovjere ljetnog...

Predupisni rok

Poštovani roditelji i mlade kolege, Evropski Univerzitet Vam šalje informaciju da od 02.04.2012. godine možete izvršiti predupis za narednu 2012/2013. godinu na željene fakultete...

OGLASNA TABLA

Rezultati ispita – prof. dr Esed Karić

Rezultati ispita iz Porodične  pedagogije 22.06.2019.godine     Red.br. Broj indeksa Ocjena 1. 005/17-RNE 5 2. 004/17-VPU 5 3. 042/18-RNO 7 4. 007/17-VPU 9 5. 015/17-VPU 5 6. 054/17-RNO 5 7. 001/17-RNO 7 8. 003/17-RNE 8     Rezultati ispita iz...

Read more...
OSNIVANJE I RAD

Evropski univerzitet Brčko distrikt

Bavi se visokim obrazovanjem na sva tri ciklusa studija i naučno-istraživačkim radom sa ciljevima koji uključuju unapređenje znanja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kulturni, društveni i ekonomski razvoj, promociju demokratskog društva i postizanje najviših standarda nastave i naučnoistraživačkog rada.

10 godina uspješnog rada
Evropskog univerziteta

AKTUELNOSTI

Studiranje na Evropskom univerzitetu

Univerzitet obavlja prema tipu studija studije prvog, drugog i trećeg ciklusa, odnosno dodiplomske, magistarske i doktorske studije. Kod studijskih programa Farmacija i Stomatologija magistarske studije su integrisane.

Predavači

Nastavu izvode vrsni predavači, koji su se dokazali i u teoriji i u praksi. Fakultet raspolaže prostorijama koje su opremljene po vrhunskim standardima. Izvođenjem interaktivne nastave kod studenata se razvija kreativnost i samostalnost u radu, čime se postižu optimalni rezultati u osposobljavanju studenata za njihov budući rad.

Studenti

Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Cilj evropskog univerziteta je, da uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedi što efikasniju edukaciju i održi visok nivo kvaliteta nastavnog procesa.

VEZE SA OKRUŽENJEM I MEĐUNARODNA SARADNJA
IZDAVAČKA DJELATNOST
0
+
Udžbenika
0
+
Časopisa
0
+
Naučnih radova

Evropski univerzitet Brčko distrikt je već u trećoj godini svog postojanja počeo da organizuje naučni skup međunarodnog karaktera koji je s godinama okupljao sve veći broj zainteresovanih naučnika i stručnjaka iz cijeloga svijeta.

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz oblasti društvenih nauka uključili u naučni život i razmjenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz svijeta nauke.

Translate »
Menu