Obavještenje za studente završnih godina


Obavještavamo studente da se, radi organizacije fotografisanja za apsolventski pano, kao i organizacije apsolventske večeri, mogu obratiti dekanima svojih fakulteta.