Obavještenje za studente kojima su ostala najviše dva nepoložena predmeta kao uslov za prelazak u narednu godinu


Studentima, kojima su ostala najviše dva nepoložena predmeta kao uslov za prelazak u narednu godinu, odobravaju se socijalni rokovi. Studenti se pozivaju da prijave koje predmete žele polagati. Ispitni temini će se zakazati samo za one predmete za koje ima prijavljenih studenata. Prijave se podnose studentskoj službi putem e-maila (studentskasluzba@evropskiuniverzitet-brcko.com), obavještavanjem studentske službe putem telefona (049 590 605 / 610), ili podnošenjem zahtjeva lično u studentskoj službi. Prijave se mogu ponositi od 30.10. do 4.11.2017. godine.

Ispitni termini će biti objavljeni na web-stranici Univerziteta.

S poštovanjem,

Studentska služba Evropskog univerziteta