Obavještenje za javnost 9.06.2018.


Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Spektralni zadaci za operatore tipa Šturm – Liuvila sa kašnjenjem, mr. Anđe Šarić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Pedagoškom fakultetu, studijski program Matematika i fizika, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 10.05.2018. godine do 29.05.2018. godine, nije bilo primjedbi.

V. d. rektor Univerziteta rješenjem broj 193-1/2018 od 30.05.2018. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za 19.06.2018. godine sa početkom u 15.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.