Obavještenje za javnost 8.12.2018. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Prava pacijenata sa posebnim osvrtom na građansko-pravni i krivični postupak, mr. Dženete Hadžić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta 72-74.