Obavještenje za javnost 5.05.2022.

Obavještenje za javnost 5.05.2022.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Vanbolnička upotreba antibiotika u populaciji od 15 godina Tuzlanskog kantona, kandidatkinje mr. sc. Kanite Perić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 18.04.2022. godine do 3.05.2022. godine, nije bilo primjedbi.

V. d. rektor Univerziteta rješenjem broj 141-1/2022 od 5.05.2022. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za 10.05.2022. godine sa početkom u 15.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Share this post

Translate »
Menu