Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za javnost 29.07.2021.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Uloga centra za socijalni rad u zaštiti prava djeteta u brakorazvodnoj parnici, mr. Danke Radivojević, studentice doktorskih studija na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 12.07.2021. godine do 28.07.2021. godine, nije bilo primjedbi.

V. d. rektor Univerziteta rješenjem broj 97-1/2021 od 29.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za 31.07.2021. godine sa početkom u 11.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Share this post

Translate »