Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za javnost 29.06.2021. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Preventivne aktivnosti u smanjivanju karioznih promjena kod školske djece, kandidata dr. Edina Hrštića, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta 72-74.

Share this post

Translate »