Obavještenje za javnost 24.07.2019. godine

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Antibiotici, kandidata Darka Stanojevića, studenta integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 01.06.2019. godine do 18.06.2019. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 359-2/19 od 24.07.2019. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 26.07.2019. godine sa početkom u 11.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Translate »