Obavještenje za javnost, 23.10.2013.

 

Obavještenje za javnost 23.10.2013.

 

I

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Oblici nasilja nad djecom i njegove posljedice u osnovnim školama Tuzle kandidatkinje Edite Bečić, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 5.10.2013. do 23.10.2013. godine, nije bilo primjedbi. 

 

Rektor Evropskog univerziteta svojim rješenjem broj 1420-1/2013 od dana 23.10.2013. zakazuje javnu odbranu magistarske teze dana 25.10.2013. godine sa početkom u  12.00 sati u prostoriji amfiteatra na IV spratu Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bulevar mira broj 4, Brčko.

 

II

Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Informiranost i etičko pravne spoznaje o medikamentoznom liječenju pacijenata liječenih u privatnoj poliklinici i kliničkoj bolnici kandidatkinje Katice Mustapić Šantić, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 5.10.2013. do 23.10.2013. godine, nije bilo primjedbi. 

 

Rektor Evropskog univerziteta svojim rješenjem broj 1421-1/2013 od dana 23.10.2013. zakazuje javnu odbranu magistarske teze dana 26.10.2013. godine sa početkom u  12.00 sati u prostoriji amfiteatra na IV spratu Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bulevar mira broj 4, Brčko.

 

III

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Primjena istražnih radnji uviđaja i vještačenja kod dokazivanja krivičnih djela protiv života i tijela na području Tuzlanskog kantona kandidatkinje mr. Scc. Ivane Sinanović, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu  javnosti u periodu od 5.10.2013. do 23.10.2013. godine, nije bilo primjedbi. 

 

Rektor Evropskog univerziteta svojim rješenjem broj 1422-1/2013 od dana 23.10.2013. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije dana 31.10.2013. godine sa početkom u  16.00 sati u prostoriji amfiteatra na IV spratu Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bulevar mira broj 4, Brčko.

 

 

Translate »