Obavještenje za javnost 22.07.2022. godine

Obavještenje za javnost 22.07.2022. godine

I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Prometni traumatizam, kandidatkinje Milice Andrić, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 18.06.2022. godine do 05.07.2022. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo rješenjem broj 399-2/22 od 22.07.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 23.07.2022. godine sa početkom u 11.30 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br.72-74.

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Hitna stanja u stomatologiji, kandidatkinje Ilijane Andrić, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 18.06.2022. godine do 05.07.2022. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo rješenjem broj 400-2/22 od 22.07.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 23.07.2022. godine sa početkom u 12.15 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br.72-74.

III

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Preparacija kaviteta u restaurativnoj stomatologiji, kandidata Edina Osmanovića, studenta integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 28.05.2022. godine do 15.06.2022. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo rješenjem broj 397-2/22 od 22.07.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 23.07.2022. godine sa početkom u 13.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br.72-74.

IV

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Anestezija u stomatologiji sa osvrtom na suvremeni pristup primjene, kandidatkinje Lene Vrbat, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 03.06.2022. godine do 20.06.2022. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo rješenjem broj 398-2/22 od 22.07.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 23.07.2022. godine sa početkom u 13.45 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br.72-74.

Share this post

Translate »
Menu