Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za javnost 22.02.2021. godine

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Fitoterapija u tretmanu reumatskih bolesti, kandidatkinje Zerine Hećimović, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 21.12.2020. godine do 09.01.2021. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 87-2/21 od 22.02.2021. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 26.02.2021. godine sa početkom u 11.30 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Share this post

Translate »