Obavještenje za javnost 18.04.2022. godine

Obavještenje za javnost 18.04.2022. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom nazivom Vanbolnička upotreba antibiotika u populaciji od 15 godina Tuzlanskog kantona, kandidatkinje mr. sc. Kanite Perić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Farmacija, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta 72-74.

Share this post

Translate »
Menu