Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet
Brčko distrikt

Dobrodošli

Obavještenje za javnost 17.11.2020. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod nazivom Uloga i značaj informacijsko telekomunikacijske tehnologije u bankarstvu sa posebnim naglaskom na internet i mobilno bankarstvo u Bosni i Hercegovini, kandidata Pere Markovića, studenta magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, studijski program Opšti smjer, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Translate »