Obavještenje za javnost 17.07.2021.

Obavještenje za javnost 17.07.2021.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Preventivne aktivnosti u smanjivanju karioznih promjena kod školske djece, kandidata dr. Edina Hrštića, studenta doktorskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 29.06.2021. godine do 15.07.2021. godine, nije bilo primjedbi.

V. d. rektor Univerziteta rješenjem broj 92-1/2021 od 16.07.2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za 24.07.2021. godine sa početkom u 11.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Share this post

Translate »
Menu