Obavještenje za javnost 17.04.2019. godine

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Autizam, kandidatkinje Ljubice Štivić, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 25.02.2019. godine do 16.03.2019. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 170-2/19 od 17.04.2019. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 18.04.2019. godine sa početkom u 14.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Translate »