Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za javnost 17.02.2021. godine

Obavještava se javnost da se doktorski rad pod nazivom Rizikofaktori za nastanak raka tijela maternice, kandidata mr. sc. Hidajeta Rahimića, kandidata za odbranu doktorske disertacije na Fakultetu zdravstvenih nauka, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Share this post

Translate »