Obavještenje za javnost 11.09.2020. godine

I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Terapija hronične opstruktivne bolesti pluća, kandidatkinje Jelene Stjepanović, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 04.07.2020. godine do 22.07.2020. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 421-2/20 od 11.09.2020. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 12.09.2020. godine sa početkom u 12.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Analgetici u palijativnoj zdravstvenoj zaštiti, kandidatkinje Alme Čaušević, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 07.03.2020. godine do 25.03.2020. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 422-2/20 od 11.09.2020. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 12.09.2020. godine sa početkom u 13.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

Translate »