Obavještenje za javnost 11.04.2022. godine

Obavještenje za javnost 11.04.2022. godine

I

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Tehnike i materijali za definitivno punjenje korijenskog kanala, kandidatkinje Amine Medić, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 05.02.2022. godine do 23.02.2022. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo rješenjem broj 204-2/22 od 11.04.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 14.04.2022. godine sa početkom u 15.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br.72-74.

II

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Kauzalna terapija paradontopatije, kandidatkinje Kristine Grubač, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 26.02.2022. godine do 16.03.2022. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo rješenjem broj 205-2/22 od 11.04.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 14.04.2022. godine sa početkom u 15.45 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br.72-74.

III

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Agresivna parodontopatija, kandidatkinje Jovane Gajić, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, studijski program Stomatologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 26.02.2022. godine do 16.03.2022. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta za medicinu, farmaciju i zdravstvo rješenjem broj 206-2/22 od 11.04.2022. godine zakazuje javnu odbranu završnog rada za 14.04.2022. godine sa početkom u 16.30 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br.72-74.

Share this post

Translate »
Menu