Obavještenje za javnost 09.04.2022. godine

Obavještenje za javnost 09.04.2022. godine

Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Mehanizmi nastanka i suzbijanja boli korištenjem analgetika, kandidata Andreja Meška, studenta integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu za medicinu, farmaciju i zdravstvo, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko distrikt, na adresi Bijeljinska cesta broj 72-74.

Share this post

Translate »
Menu