Obavještenje za javnost 02.09.2017.


1.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Metodologija postupaka identifikacije opasnih dionica na putevima Unsko – sanskog kantona, mr. Senada Haurdića, kandidata za odbranu doktorske disertacije na Tehničkom fakultetu, studijski program Saobraćaj, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 24.06.2017. godine do 12.07.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Rektor Univerziteta rješenjem broj 554-1/2017 od 2.09.2017. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za 14.09.2017. godine sa početkom u 12.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.

2.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Odnos upravnih i radnih sporova u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine, mr. Albine Abidović, studentice doktorskih studija na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 11.08.2017. godine do 29.08.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Rektor Univerziteta rješenjem broj 553-1/2017 od 2.09.2017. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije za 8.09.2017. godine sa početkom u 17.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.